Samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet skapar möjligheter för de studerande

Yrkesutbildningen öppnar många dörrar. Vägen ut i arbetslivet är tydlig och samarbetet med arbetslivet är viktigt för båda parterna. Via läroanstalten kan man också få delta i internationella projekt och fara på studieperioder utomlands.

Yrkesstuderandena är nöjda med sina studier. Av den imageundersökning av yrkesutbildningen som Undervisnings- och kulturministeriet och Skills Finland med två års mellanrum låter göra framgår det att man anser studierna vara praktiska, mångsidiga, nyttiga, flexibla och avspända.

Den positivaste imageuppfattningen om yrkesutbildningen har unga som studerar inom yrkesutbildningen. Studierna som innehåller mycket lärande på arbetsplatsen anses ge bra utbildning för ett yrke och förväntningarna på studierna har i regel uppfyllts.

Också Heini Määttä som representerar Business College Helsinki i grenen Kundbetjäning och försäljning är nöjd med sina praktiskt inriktade studier och det intensiva samarbetet med arbetslivet. Hon avlade två examina och tog alltså studentexamen vid sidan av sin yrkesinriktade examen.

−Tack vare skolan har jag nu haft arbete nästan i två år på Prisma. Först var jag på lärande på arbetsplatsen, och via det fick jag läroavtalsplats, och efter det ännu fast anställning. Nu arbetar jag som försäljare på mattorget och på dagligvarusidan. Jag upplever att jag får utföra krävande och intressanta uppgifter, fastän jag fortfarande är yngst av de anställda på min arbetsplats, berättar Määttä.

Även vid Suomen Diakonissaopisto, som arrangerar grenen Närvårdare, anser man att samarbetet med arbetslivet är viktigt.

−Yrkesutbildningens kvalitet är lika bra som samarbetet är mellan läroanstalterna och arbetslivet; yrkesutbildningen klarar sig inte utan arbetslivet, men inte heller arbetslivet klarar sig utan utbildade yrkesmänniskor, säger Suomen Diakoniaopistos rektor Juha-Petri Niiranen.

Yrkesutbildningen ger en god grund även för fortsatta studier och också internationalisering hör till vardagen.

−Utbildningen ger färdigheter som man kan ha nytta av också i det övriga livet eller i en annan bransch. Studierna gick så bra att jag kan komma direkt in till den högskola jag vill redan bara på betyget. När jag sökte in till yrkesinstitutet blev jag imponerad av Business Colleges internationella projekt. Jag fick också via skolan besöka fem olika länder, säger Määttä.

Mästere2021, närvådare. Hilla Kotilainen Gradia. Bild: Jaani Föhr / Skills Finland.

Heini Määttä. Bild: Juho Posio (REDU) / Skills Finland

Du är möjligen intresserad av

Tre grenar gör upp om Mästare2021-medaljerna i Kalajoki den 31.8–1.9.2021

Finalen i Mästare2021-tävlingen arrangerades decentraliserat på tolv olika platser i […]

Mästarnas Mästare Noora Salo vill vara en bra förebild

Noora Salo, studerande vid Perho Liiketalousopisto, valdes till nya ambassadör […]

Tävlingsledare Sauli Jaara: TACK!

Mästare2021-tävlingarna är nu bakom oss. Evenemanget kulminerade i avslutningsceremonin den […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
  • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
  • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
  • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.