308 Visuellt försäljningsarbete

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom konstindustribranschen. Examensbenämningen i grundexamen är artesan. Examensdelen Visuellt försäljningsarbete kan även ingå i grundexamen i affärsverksamhet.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel inom konstindustri- och handelsbranschen, i tillverknings-, exponerings- och rådgivningsuppgifter.

#mästare2021 #visuelltförsäljningsarbete

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på målsättningarna och bedömningskriterierna för nivån berömliga i grundexamen i affärsverksamhet och utbildningsprogrammet för merkonom. Den tävlande genomför en upplevelsefull, kommersiell och estetiskt högklassig presentation och/eller kampanj som beaktar aktualiteter, stilar och trender.

Den tävlande använder arbetsredskap, kommunikationsredskap och tillämpningsprogram för visuellt försäljningsarbete och beaktar återanvändningen av de material hon/han använder. Den tävlande skapar stödmaterial i enlighet med varumärket till de presentationer hon/han genomför och tillämpar demonstrationsteknik för visuellt försäljningsarbete. Den tävlande ska kunna utvärdera sitt eget arbete och kunna agera i olika interaktionssituationer.

Tävlingen genomförs individuellt, men någon av uppgifterna kan också genomföras i par.

Antalet anmälda till semifinalen begränsas inte i år på grund av det nya arrangemangssättet. Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Krav på kunnande

Krav på kunnande inom grenen är: förmåga att beakta uppdraget, målgruppen och företagets affärsidé, visuella färdigheter, produktion av kommersiella och upplevelsemässiga produktpresentationer, produktion av kundinformation, arbetssäkerhet och ergonomi samt behärskande av arbetsprocessen.

Styrgrupp

 • Outi Manninen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Paula Saastamoinen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Maiju Syvänperä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Satu Tammikari, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Mari Murola, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Katri Martikainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Kirsi Salmelainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.