308 Visuaalinen myyntityö

Tämän lajin tehtävät perustuvat taideteollisuusalan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on artesaani. Visuaalisen myyntityön tutkinnon osa voidaan sisällyttää myös liiketoiminnan perustutkintoon.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi taideoteollisuus- tai kaupanalalla, tuotteiden valmistus-, esillepano- tai neuvontatehtävissä.

#taitaja2021 #visuaalinenmyyntityö

Yleiskuvaus kilpailulajista

Visuaalinen myyntityö pohjautuu taideteollisuuden perustutkinnon, artesaanin koulutusohjelman kiitettävän tason tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Visuaalisen myyntityön tutkinnon osa voidaan sisällyttää myös liiketoiminnan perustutkintoon. Kilpailija toteuttaa elämyksellisen, kaupallisen ja esteettisesti korkeatasoisen esillepanon ja/tai kampanjan huomioiden ajankohtaisuuden, tyylit ja trendit.

Kilpailija käyttää visuaalisen myyntityön työ- ja viestintävälineitä ja sovellusohjelmia sekä huomioi käyttämiensä materiaalien uusiokäytön. Kilpailija tuottaa brändin mukaista oheismateriaalia toteuttamiinsa esillepanoihin ja soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa. Hän osaa arvioida omaa työtään ja pystyy toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Visuaalinen myyntityö on yksilökilpailu, mutta jokin kilpailutehtävistä voidaan toteuttaa myös parin kanssa.

Semifinaaliin ilmoittautuvien määrää ei tänä vuonna rajata uudenlaisen järjestämistavan vuoksi. Semifinaalit toteutetaan kilpailijan omassa oppilaitoksessa.

Osaamisvaatimukset

Lajin osaamisvaatimuksia ovat: toimeksiannon, kohderyhmän ja yrityksen liikeidean noudattaminen, visuaaliset taidot, kaupallisen ja elämyksellisen esillepanon tuottaminen, asiakasinformaation tuottaminen, työturvallisuus ja ergonomia sekä työprosessinhallinta.

Lajiohjausryhmä

 • Outi Manninen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Paula Saastamoinen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Maiju Syvänperä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Satu Tammikari, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Mari Murola, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Katri Martikainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Kirsi Salmelainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.