411 Infrarakentaminen

Tämän lajin tehtävät perustuvat rakennusalan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat maarakennuskoneenkuljettaja, maarakentaja, kivirakentaja ja talonrakentaja.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi rakennus- tai korjaustyömaalla rakennusalan yrityksessä, vesi- ja energiahuoltoverkon uudisrakentamistehtävissä sekä kunnossapidosta, kunnalla kunnallisteknisten sade- ja jätevesijärjestelmien asennuksissa, kaivutöiden ohjaajana, maarakennuskohteiden mittaus- ja merkintätöissä, tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

#taitaja2021 #infrarakentaminen

Yleiskuvaus kilpailulajista

Maarakennuskoneenkuljettaja työskentelee useimmiten kaivukoneen tai pyöräkuormaajan kuljettajana. Työkohteina voivat olla rakennustyömaan pohjatyöt, tie- ja kadunrakennuksen työt, piharakentamisen pohjatyöt, kaapelointien maarakennustyöt ja liikennealueiden hoidon työt.

Maarakennuskoneenkuljettajan ammatti edellyttää suunnittelu- ja organisointikykyä sekä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä. Työssä tarvitaan sopeutumista erilaisiin työtilanteisiin sekä myös vaihtelevaan säähän. Koneenkuljettajan tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös ryhmätyöhön.

Kilpailutyö vaatii tavanomaisia maarakennuskoneenkuljettajan taitoja. Kilpailijan on osattava suorittaa turvallisesti rakenteiden tekeminen niihin suunniteltujen piirustusten ja työselitysten mukaisesti sekä päättää itse järkevästä työjärjestyksestä. Valmis työkokonaisuus on oltava hyvän rakennustavan mukainen.

Kilpailu on yksilökilpailu ja ikärajaton. Kilpailijalla on tarvittaessa käytettävissä järjestäjän varaama avustaja.

Lajin semifinaaliin voi ilmoittautua neljä kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävät pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneiden käyttö- tutkinnon osan kiitettävän tason vaatimuksiin.

Kilpailija hallitsee maarakennuskoneenkuljettajan työtä kokonaisuutena. Hän osaa tehdä erilaisia rakenteita tai niiden osia piirustusten ja työselityksen mukaisesti. Hän osaa eri työvaiheissa tarvittavat mittaustyöt. Hän tuntee maa- ja kiviainekset ja muut maarakentamisessa tarvittavat materiaalit ja niiden ominaisuudet niin, että pystyy työskentelemään rakennustyölle asetettujen yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.

Hän osaa työskennellä turvallisesti ottaen huomioon oman ja työympäristönsä turvallisuuden. Hän työskentelee vastuullisesti kalliin työkoneen kuljettajana.

Ammattitaidon tasoa arvioitaessa huomiota kiinnitetään työturvallisuuden noudattamiseen, maarakennuskoneen päivittäisiin tarkastuksiin, työpisteen järjestykseen/siisteyteen, työn tekemisen ja työjärjestyksen ammattimaisuuteen, rakennustyön yleisten laatuvaatimusten mukaisiin eri työvaiheiden tekemiseen ja kestävän kehityksen huomioimiseen kilpailun aikana.

Lajiohjausryhmä

 • Antti Pakanen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Janne Laitinen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Riku Suojala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Arto Vesterinen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Jere Hänninen, TTS Työtehoseura
 • Kai Niemelä, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Mika Lindholm, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami
 • Juha Haanpää, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Ari Granroth, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.