N2 Kaivosteollisuus

Ammattinäytös perustuu kaivosalan perustutkintoon. Tutkintonimike on kaivostyöntekijä.

Kaivostyöntekijä työskentelee maanalaisissa kaivoksissa ja maanpäällisillä avolouhoksilla monenlaisissa tehtävissä. Kaivosalan ammattilainen hallitsee muun muassa louhintatekniikan, louheenkäsittelyn, kallion lujitustyöt sekä rakennustekniset työt.

#taitaja2021 #kaivosteollisuus

Yleiskuvaus ammattinäytöksestä

Kaivostyöntekijä osaa porata, panostaa, räjäyttää ja louhia kalliota. Kaivosalan koulutuksessa perehdytään erilaisiin työmenetelmiin, -koneisiin sekä asiakaspalvelutaitoihin.

Kaivostyöntekijä hallitsee kalliorakentamisen, louheen lastauksen ja kuljetuksen sekä karkea- ja hienomurskauksen ja murskejakeiden seulonnan. Kaivostyöntekijän työtehtävät liittyvät louhintaan, kallion tukemistyöhön, varustelutöihin, kaluston huoltoon, tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoon, rikastukseen sekä prosessiautomaatioon. 

Näytöslajissa alalle tyypillistä osaamista osoitetaan käyttämällä kaivoksella yleisesti käytössä olevaa konetta työtehtävässä, simulaattoriympäristössä: pyöräkuormaajan käyttö louheen lastauksessa.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

  • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
  • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
  • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
  • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.