404 Maalaus, tapetointi ja laatoitus

Tämän lajin tehtävät perustuvat pintakäsittelyalan perustutkinnon rakennusmaalauksen-, lattianpäällystyksen,- tuotemaalauksen ja teollisen pintakäsittelyn osaamisaloihin. Ammattinimikkeet ovat maalari, lattianpäällystäjä ja pintakäsittelijä.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi maalaus- ja rakennusalan yrityksissä, rakennusten kunnossapitoon erikoistuneissa yrityksissä tai kalustemaalaukseen ja huonekalujen entisöintiin erikoistuneissa yrityksissä.

#taitaja2021 #maalaustapetointijalaatoitus

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kilpailutyö vaatii tavanomaisia maalarin taitoja, kuten uudisrakennusmaalaus-, rakennusten korjausmaalaus- ja ulkomaalaustyötaitoja. Kilpailussa käsiteltäviä töitä voivat olla esimerkiksi sisäseinäpintojen, sisäkattojen, lattioiden, ovien, ikkunanpuitteiden, listoitusten, huonekalujen tai pattereiden maalaustyöt. Työ voi olla myös tapetointityötä, pienimuotoista laatoitustyötä tai ulkoverhouksen ja peltikattojen maalaamista pohjatöineen.

Kilpailijan on osattava suorittaa kohteisiin liittyvät työt niihin suunniteltujen piirustusten ja työselitysten mukaisesti sekä päättää itse järkevästä työjärjestyksestä.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Lajin semifinaaliin voi ilmoittautua kaksi kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutyöt perustuvat lajin ammatillisen perustutkinnon perusteiden kiitettävän tason vaatimuksiin rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelmassa, tutkintonimikkeellä maalari sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle.

Osaamistaitovaatimuksia perustutkinnossa tutkintonimikkeellä maalari ovat muun muassa:

 • maalaustöiden suojaus-, puhdistus-, esikäsittely-, hionta- ja pohjatyötaidot
 • kipsi- ym. levyjen saumauskäsittelytaidot
 • erityyppisten käsittelyalustojen kittaus- silotus- ja tasoittamistaidot
 • pohja-, väli- ja pintamaalaustöiden hallinta sekä käsityövälinein että ruiskulla erityyppisillä maalausalustoilla
 • rajaustyöt käsityövälineillä
 • maalattavien seinäverhouksien ja tavallisten seinäverhouksien kiinnittämisen hallinta

Menestyvän kilpailijan taitovaatimukset:

Kilpailijan tulee hallita ammatissa nykyaikana maalarin ammatissa suoritettavat työtehtävät työkokonaisuutena. Hänen on osattava suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työvaiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu sopivissa vaiheissa, eikä työhön muodostu esimerkiksi aineiden kuivumisen odottamisesta johtuvia turhia katkoksia.

Kilpailijan tulee pystyä suorittamaan annetut tehtävät kirjallisen työselityksen ja siihen liittyvien työpiirustusten perusteella. Hänellä tulee olla myös valmius toimia suunnitelmiin tehtävien muutosten mukaisesti esimerkiksi silloin, jos asiakas esittää väreihin tai materiaaleihin kohdistuvia muutostoiveita. Ammattitaidon tasoa arvioitaessa huomiota kiinnitetään työn joutuisuuteen, rajausten tarkkuuteen, työpaikan siisteyteen, pintojen laatuun, työturvallisuuden noudattamiseen, työn tekemisen ammattimaisuuteen ja kestävän kehityksen huomioimiseen kilpailun aikana.

Lajivastaavat

Lajiohjausryhmä

 • Jouko Söderlund, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Reijo Turpeenniemi, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Tarmo Hämäläinen, Tikkurila Oyj
 • Marja Viitaniemi, TAO, Turun Ammattiopistosäätiö
 • Mika Suojanen, Maalaus- ja tasoitetyö M. Suojanen Oy 
 • Ismo Falck, C.E.Lindgren Oy 
 • Miika Sutinen, RS Install Oy
 • Jyrki Maunonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Kimmo Ruohonen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Minna Mansikka-aho-Lehto, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Aki Aaltonen, Tikkurila Oyj

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.