310 Yrittäjyys

Tämän lajin tehtävät perustuvat ammatillisten perustutkintojen yritystoiminnan suunnittelun tutkinnon osaan. Kaikissa perustutkinnoissa voi suorittaa yrittäjyysopintoja ja oppia omaan alaansa liittyviä yrittäjyystaitoja.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen oma yritys tai henkilö voi toimia toisen palveluksessa.

#taitaja2021 #yrittäjyys

Yleiskuvaus kilpailulajista

Yrittäjyyslajissa finaalikilpailuissa järjestetään kolmen päivän mittainen proaktiivinen sekä innovatiivinen kilpailu yrittäjämäisestä toimintatavasta ja yrittäjyysosaamisesta. Kilpailuissa yrittäjyysosaamisella tavoitellaan opiskelijan omaa valmiutta yrittäjyyteen, kykyä etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä opiskelijan tavoitteellista otetta ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja sen vaikutuksista.

Opiskelijat kilpailevat pareittain ja kehittävät uuden liikeidean. He laativat liiketoimintasuunnitelman Business Model Canvas’n (BMC) avulla ja esittelevät sen. Lisäksi opiskelijat voivat ratkaista yhteistyöyrityksiltä saatuja toimeksiantoja. Näitä yrityksiä analysoimalla ja kehittämällä ryhmät suorittavat kilpailutehtäviä.

Kilpailutehtävät kuvaavat yritystoiminnan todellisia tilanteita ja yrittäjyyteen liittyvät sidosryhmät ovat mukana kilpailutehtävien toimeksiannoissa ja arvioinnissa. Kilpailu toteutetaan kilpailuareenalla sekä kilpailulajiin liittyvissä aidoissa toimintaympäristöissä. Lajissa huomioidaan Taitaja-kilpailuiden kestoteemat: yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus.

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Yrittäjyyslajin kilpailutehtävät perustuvat ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osien yritystoiminnan suunnittelu ja huippuosaajana toimiminen kiitettävän tason vaatimuksiin. Kilpailut ja niiden aikana suoritettavat toiminnalliset tehtävät tunnustetaan mahdollisimman laajasti osaksi opintoja ja ammattiosaamisen näyttöjä. Kilpailijan on mahdollista antaa ammattiosaamisen näyttö semifinaalin tai finaalin yhteydessä.

Yrittäjyyslajin osaamisalueet:

 • oman osaamisen tuotteistaminen yrittäjyydeksi
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadinta ja esittely kanvaasimallia (BMC) käyttäen

Kilpailijan osaamiseen kuuluu:

 • oma-aloitteisuus ja vastuullisuus tiimin jäsenenä
 • luovuus, ongelmanratkaisutaidot ja yhteistyökyky
 • verkostoituminen
 • kannattavuus- ja rahoitusosaaminen
 • myynti- ja palveluhenkisyys
 • esiintymis- sekä neuvottelutaidot
 • oman toiminnan arviointikyky ja sen kehittäminen

Lajiohjausryhmä

 • Pekka Karukka, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Jukka Vehmas, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Pia Kotro, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Taru Toivonen, Business College Helsinki
 • Teemu Vesalainen, Business College Helsinki
 • Maija Viinikkala, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Jarkko Rintala, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Jorma Ketola, Oulun talousalueen käsi- ja pienteollisuussäätiö
 • Marja Vartiainen, Suomen Yrittäjät

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.