310 Yrittäjyys / Semifinaali

Aika

Tiistai 2.2.2021

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Kilpailijoiden suoritusta ja kilpailutöitä arvioi 8 tuomaristoa.

Semifinaalin tuomaristot

WinNova, Pori

Yhteyshenkilöt

Maija Viinikkala

maija.viinikkala@winnova.fi

044 455 7669

Business College Helsinki

Yhteyshenkilöt

Taru Toivonen

taru.toivonen@bc.fi

050 401 5807

Keuda

Yhteyshenkilö

Tiina Myrsky

tiina.myrsky@keuda.fi

050 556 4002

Mercuria

Yhteyshenkilö

Mika Orenius

mika.orenius@mercuria.fi

040 120 7516 

Gradia

Yhteyshenkilöt

Pia Kotro 

pia.kotro@gradia.fi

040 341 5807

YSAO

Yhteyshenkilö

Tero Rönkä

tero.ronka@ysao.fi

0400 792 847 

Prakticum

Yhteyshenkilöt

Amy Albrecht

amy.albrecht@prakticum.fi

041 730 1084

REDU

Yhteyshenkilö

Anne Liedes

anne.liedes@redu.fi

040 583 6469 

Semifinaalikoordinaattorit

Maija Viinikkala, WinNova 

maija.viinikkala@winnova.fi

044 455 7669

Jarkko Rintala, WinNova  

jarkko.rintala@winnova.fi

044 455 7477

Kilpailijamäärä

Tässä lajissa semifinaaleihin osallistuvien määrää ei ole rajoitettu.

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävässä tulee huomioida Taitaja 2021 teemat: yhdessä tekeminen, yhdenvertaisuuden edistäminen, elinikäinen oppiminen ja vastuullisuus.   

Kilpailutehtävät on jaettu kuuteen eri moduuliin, joista ensimmäinen on ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä tulee palauttaa viimeistään viikkoa ennen semifinaalia eli tiistaihin 26.1.2021 klo 12 mennessä. Tehtävä palautetaan verkkoympäristöön, josta tarkemmat ohjeet tulee huoltajien sähköpostiin tammikuun alussa. Myöhässä palautettuja ennakkotehtäviä ei vastaanoteta.  

Kilpailijat voivat valmistautua tulevaan semifinaalitehtävään tutustumalla Business Model Canvas -malliin ja sen käyttöön liiketoimintaa suunniteltaessa. Kilpailussa käytettävän BMC-mallin löydät Skills Finlandin tehtäväpankista. Kilpailutehtävään liittyen on myös hyödyllistä tutustua YK: n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030). 

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet

Semifinaalipäivänä 2.2.2021 julkaistaan 30 %:n lisäys etukäteen julkistettuihin tietoihin. Lisäys koskee kilpailun toimintaympäristöä.

Pääasialliset arviointikriteerit 

Kilpailutehtävän maksimipisteet 100 pistettä (p), josta ennakkotehtävän osuus on 8 pistettä.  

Arviointi jakautuu määrälliseen (kyllä/ei) ja laadulliseen arviointiin: 

 • 30% määrällinen 
 • 70 % laadullinen 

Yrittäjyydessä pääasialliset arvioitavat kohteet ovat ryhmän osaamisen tunnistaminen (ennakkotehtävä), osaamisen tuotteistaminen, mallin rakentaminen, mallin testaus, liikeidean esittäminen sekä kestävän kehityksen huomioiminen liiketoiminnassa. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Yrittäjyyslajissa on kolme tuomaria (+1 varalla) jokaisella kahdeksalla etukäteen määritellyllä paikkakunnalla, jotka arvioivat kilpailujoukkueiden palauttamat tuotokset sekä esityksen etäyhteyksien välityksellä.  

Lajin aikataulu

7:30 – 7:45 Ilmoittautuminen & tervetuloa, aamukahvit  

7:45 – 8:00 Alkuinfo (Opiskelijoiden ohjelma) 

8:00 – 8:15 Ohjeet (5 min) ja toimeksianto (10 min)  

8:15 – 9:15 Osaamisen tuotteistaminen eli liikeidean työstäminen (60 min)  

 • Luovutus tuomaristolle verkkoympäristöön klo: 09.15 

9:15 – 10:15 Mallin (BMC) rakentaminen (60 min) 

 • Luovutus tuomaristolle verkkoympäristöön klo: 10.15 

10:15 – 11:45 Mallin testaaminen ja BMC versio 2 rakentaminen (90min) 

HUOM! Kestävä kehitys liiketoiminnassa sisältyy tähän. 

 • Luovutus tuomaristolle verkkoympäristöön klo: 11.45  

11:45 – 12:30Lounas (45 min)  

12:30 – 13:05 Presentaatioiden valmistelu (35 min) 

 • Luovutus tuomaristolle verkkoympäristöön klo: 13.05 

13:05 – 14:35 Presentaatiot 4 min/ryhmä, tuomariston kysymykset ja arviointi 5 min/ryhmä (verkkoympäristössä) 

15:00 (noin) Tuomariston palaute ja tulosten julkistaminen (varauksella)  

16:00 (noin) Tilaisuus päättyy 

Materiaalit ja laitteet

Oppilaitos järjestää kaksi tietokonetta per joukkue. 

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle mm. pahvia, teippiä, sakset, tussit, muistitikut, Business Model Canvas-pohjia, paperia, kyniä, lankaa. 

Kilpailupaikka on alue, josta tarvittaessa pääsee toteuttamaan kilpailun moduuli kolmessa mainitun testin. 

Semifinaaliin ei saa tuoda omia muistitikkuja. Päivän aikana tarvittava muistitikku jaetaan järjestäjän puolesta. Tuomaristolle palautettavat tiedostot tallennetaan ennalta määrättyyn verkkoympäristöön. 

Käytännön ohjeita

Kilpailijat voivat tuoda omat kannettavat koneensa kilpailuun. 

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Ryhmän osaaminen / Ennakkotehtävä

Aikataulu

Käytettävä aika:ennakkotehtävä
Pisteet:8 p

Tutkimusten mukaan liikeidealla on paremmat mahdollisuudet menestyä silloin, kun se perustuu johonkin tietoon tai taitoon, jonka yrittäjä hallitsee hyvin. Tällainen tieto- tai taito voi olla harrastusten kautta hankittu, se on sellaista, jossa olemme onnistuneet, ja josta nautimme. Tässä moduulissa (ennakkotehtävässä) esittelette ryhmän osaamista ja vahvuuksia. Alla näet tarkat arvioinnin kohteet.

Arviointiperusteet

 • Ryhmän yksilöiden osaamisen esilletuominen (luettelo, esitys tai muu dokumentaatio), 1 p (määrällinen) 
 • Koulun ulkopuolinen relevantti osaaminen on huomioitu (esim. Harrastukset ja muut kiinnostukset, 1 p (määrällinen) 
 • Ryhmän jäsenten vahvuudet on tuotu esille, 2 p (laadullinen) 
 • Em. Vahvuudet tukevat toisiaan perustellusti, 2 p (laadullinen) 
 • Dokumentti on sisällöltään laadukas, 1 p (laadullinen) 
 • Dokumentti on visuaalisesti laadukas, 1 p (laadullinen) 

Moduuli 2/Osaamisen tuotteistaminen

Aikataulu

Käytettävä aika:60 min
Pisteet:20 p

Arviointiperusteet

Ryhmä kehittelee uuden liikeidean, joka perustuu ryhmään jäsenten yhteiseen osaamiseen.  

Moduuli 3/Mallin BMC rakentaminen

Aikataulu

Käytettävä aika:60 min
Pisteet:20 p

Arviointiperusteet

Ryhmä rakentaa liikeideasta mallin (versio 1) huomioiden kestävän kehityksen. 

Moduuli 4/Mallin testaaminen ja BMC versio 2 rakentaminen

Aikataulu

Käytettävä aika:90 min
Pisteet:16 p

Arviointiperusteet

Ryhmä testaa liikeideansa potentiaalisilla asiakkailla ja rakentaa liikeideasta lopullisen mallin (versio 2) huomioiden kestävän kehityksen.

Moduuli 5/Kestävä kehitys liiketoiminnassa

Aikataulu

Käytettävä aika:Sisältyy moduuleihin 3-4
Pisteet:15 p

Arviointiperusteet

Kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) huomiointi liiketoiminnassa? 
Integroitu moduuleihin 3 ja 4 

Moduuli 6/Esitys

Aikataulu

Käytettävä aika:35 min + 4min 
Pisteet:21 p

Arviointiperusteet

Ryhmä valmistelee yhden yhteisen presentaation liiketoiminnastaan ja 
pitää presentaation liiketoiminnastaan.

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.