310 Företagsamhet / Semifinal

Tid

Tisdag 2.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

De tävlandes prestationer och tävlingsarbeten bedöms av 8 domargrupper.

Semifinalens domargrupper

WinNova, Pori

Yhteyshenkilöt

Maija Viinikkala

maija.viinikkala@winnova.fi

044 455 7669

Business College Helsinki

Yhteyshenkilö

Taru Toivonen

taru.toivonen@bc.fi

050 401 5807

Keuda

Yhteyshenkilö

Tiina Myrsky

tiina.myrsky@keuda.fi

050 556 4002

Mercuria

Yhteyshenkilö

Mika Orenius

mika.orenius@mercuria.fi

040 120 7516 

Gradia

Yhteyshenkilöt

Pia Kotro 

pia.kotro@gradia.fi

040 341 5807

YSAO

Yhteyshenkilö

Tero Rönkä

tero.ronka@ysao.fi

0400 792 847 

Prakticum

Yhteyshenkilöt

Amy Albrecht

amy.albrecht@prakticum.fi

041 730 1084

REDU

Yhteyshenkilö

Anne Liedes

anne.liedes@redu.fi

040 583 6469 

Semifinalkoordinatörer

Maija Viinikkala, WinNova 

maija.viinikkala@winnova.fi

044 455 7669

Jarkko Rintala, WinNova  

jarkko.rintala@winnova.fi

044 455 7477

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning. 

Tävlingsuppgifter

I tävlingsuppgifterna ska teman för Mästare 2021 beaktas: att jobba tillsammans, att främja jämlikhet, livslångt lärande och ansvar.

Tävlingsuppgifterna är indelade i 6 moduler, varav den första är en förhandsuppgift. Förhandsuppgiften ska returneras senast en vecka innan semifinalen, dvs tisdagen den 26.1.2021, senast kl. 12. Uppgiften ska returneras i en nätverksmiljö, mer info om detta skickas till följeslagarna per e-post i början av januari. Förhandsuppgifter som inlämnas efter deadline beaktas inte.

De tävlande kan förbereda sig på den kommande semifinaluppgiften genom att bekanta sig med Business Model Canvas-modellen och dess användning vid planering av affärsverksamhet. BMC-modellerna som används i tävlingen finns i Skills Finlands uppgiftsbank. I anslutning till tävlingsuppgiften har man också nytta av att bekanta sig med FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet

Motsvarande material på svenska:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/ 

Under semifinadagen den 2.2.2021 publiceras ett tillägg på 30% till den på förhand publicerade informationen. Tillägget gäller tävlingens verksamhetsomgivning. 

Huvudsakliga bedömningskriterier

Tävlingsuppgiftens maxpoäng är 100 poäng (p) varav förhandsuppgiftens andel är 8 p.

Bedömningen är fördelad på kvantitativ (ja/nej) och kvalitativ bedömning:

 • 30% kvantitativ
 • 70% kvalitativ.

I Företagsamhet är de huvudsakliga föremålen för bedömning gruppens identifiering av kunnandet (förhandsuppgift), produktifiering av kunnandet, byggandet av en modell, testning av modellen, presentation av affärsidén samt beaktande av hållbar utveckling i affärsverksamhet.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Företagsamhetsgrenen har tre domare (+1 reserv) på vart och ett ställe (8 orter) som på distans bedömer tävlingslagens inlämnade produkter och presentationer.

Grenens tidtabell

7:30 – 7:45      Anmälan & välkommen, morgonkaffe

7:45 – 8:00      Inledningsinfo (de studerandes program)

8:00 – 8:15      Anvisningar (5 min) och uppdragsgivning (10 min)

8:15 – 9:15      Produktifiering av kunnandet dvs arbete med affärsidén (60 min) 

 • Inlämning till domarna i nätverksmiljön kl: 09.15

9:15 – 10:15    Utarbetande av modellen (BMC) (60 min)

 • Inlämning till domarna i nätverksmiljön kl: 10.15

10:15 – 11:45 Modellen testas och BMC version 2 utarbetas (90min)

OBS! Hållbar utveckling i affärsverksamhet ingår i detta.

 • Inlämning till domarna i nätverksmiljön kl: 11.45

11:45 – 12:30  Lunch (45 min)

12:30 – 13:05 Förberedelserna av presentationerna (35 min)

 • Inlämning till domarna i nätverksmiljön kl: 13.05

13:05 – 14:35 Presentationer 4 min/grupp, frågor av domarna och bedömning 5 min/grupp (nätverksmiljön)

15:00 (ca)        Domarnas feedback och resultaten offentliggörs (med förbehåll)

16:00 (ca)        Tillställningen avslutas

Material och apparater

Läroanstalten ansvarar för att det finns två datorer per lag.

Tävlingsarrangören skaffar följande till tävlingsplatsen bl.a. kartong, tejp, saxar, tuschpennor, USB-minnen, Business Model Canvas-underlag, papper, pennor, tråd. 

På tävlingsplatsen finns ett område där man vid behov kan förverkliga det test som nämns i modul tre. Till semifinalen får man inte ta med egna USB-minnen. USB-minnen som behövs under dagen utdelas från arrangörens sida. De filer som lämnas in till domarna ska sparas i den på förhand utsedda nätverksmiljön.

Praktiska råd

De tävlande kan ta med sig egna bärbara datorer till tävlingen.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Gruppens kunnande

Tidtabell

Tillgänglig tid:förhandsuppgift
Poäng:8 p

Enligt undersökningar har en affärsidé bättre möjlighet att lyckas då den baseras på en kunskap eller skicklighet, som företagaren behärskar på ett bra sätt. En dylik kunskap eller skicklighet kan vara anskaffad via hobbyer och är sådan där man känner sig framgångsrik och glädjefylld. I denna modul (förhandsuppgiften) presenterar ni gruppens kunnande och styrkor. Nedan finns noggranna bedömningsföremål.

Bedömningskriterier

 • Att ta fram kunnandet bland gruppmedlemmarna (katalog, presentation eller annan dokumentation), 1 p (kvantitativ)
 • Det relevanta kunnande utanför skolan har beaktats (t.ex. hobbyer och andra intressen), 1 p (kvantitativ)
 • Gruppmedlemmarnas styrkor har förts fram, 2 p (kvalitativ)
 • Tidigare nämnda styrkor stödjer varandra på ett motiverat sätt, 2 p (kvalitativ)
 • Dokumentet är innehållsmässigt kvalitativt, 1 p (kvalitativ)
 • Dokumentet är visuellt kvalitativ, 1 p (kvalitativ)

Modul 2/Produktifiering av kunnandet

Tidtabell

Tillgänglig tid: 60 min
Poäng:20 p

Bedömningskriterier

Gruppen utformar en ny affärsidé som bygger på det gemensamma kunnandet hos gruppens medlemmar.

Modul 3/Utarbetande av en BMC modell

Tidtabell

Tillgänglig tid: 60 min
Poäng: 20 p

Bedömningskriterier

Gruppen utarbetar en modell av affärsidén (version 1) och beaktar hållbar utveckling.

Modul 4/Testning av modellen och utarbetandet av BMC version 2

Tidtabell

Tillgänglig tid: 90 min
Poäng: 16 p

Bedömningskriterier

Gruppen testar sin affärsidé på potentiella kunder och utarbetar en slutlig modell av affärsidén (version 2) och beaktar hållbar utveckling.

Modul 5/Hållbar utveckling i affärsverksamhet

Tidtabell

Tillgänglig tid: Ingår i modulerna 3-4
Poäng: 15 p

Bedömningskriterier

Beaktande av målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) i affärsverksamhet?
Integrerad i modulerna 3 och 4.

Modul 6/Presentation

Tidtabell

Tillgänglig tid: 35 min + 4 min
Poäng: 21 p

Bedömningskriterier

Gruppen förbereder en gemensam presentation av sin affärsverksamhet och
håller en presentation om sin affärsverksamhet.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.