311 Djurskötare

Grenens uppgifter baserar sig på grundexamen inom lantbruksbranschen. Grundexamens examensbenämningar är djurskötare, landsbygdsföretagare och pälsdjursuppfödare.

En djurskötare kan arbeta till exempel som boskapsskötare, lantbruksavbytare, landsbygdsföretagare eller i en husdjurspark, djuraffär och djurpensionat.

#mästare2021 #djurskötare

Semifinal

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Djurskötarens uppgifter baserar sig på kraven för grundexamen inom lantbruksbranschen. Uppgifternas baserar sig på skötsel av produktionsdjur och omsorg om deras välbefinnande, näring, centrala livsfunktioner samt hälsovård.
Kravnivån är i enlighet med examensgrundernas berömliga nivå.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande kan sörja för djurens välmående under olika omständigheter och syften. Den tävlande känner djurets artspecifika beteende och grundbehov och kan på basen av dessa anpassa sitt kunnande inom djurskötsel. Den tävlande ska kunna hantera djur på rätt sätt och med beaktande av etiska principer.

För att lyckas i tävlingen ska den tävlande, förutom att ha goda djurskötarkunskaper, även kunna ta ansvar, ta egna initiativ, vara kvalitetsmedveten och kunna samarbeta samt känna till principerna för hållbar utveckling. Den tävlande arbetar planenligt och beaktar arbetssäkerhet i sin verksamhet.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Ulla Kälkäjä, Ammattiopisto Lappia
 • Ritva Pesonen, Ammattiopisto Lappia
 • Jarmo Saariniemi Ammattiopisto Lappia
 • Ilkka Mehtälä, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Kirsti Joki-Tokola, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Eeva Ojanperä, Koulutuskuntayhtymä OSAO

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.