306 Rengöringsservice

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är fastighetsskötare, hemvårdare och lokalvårdare.

Arbetsföremålen kan vara till exempel läroanstalter, affärsutrymmen, lägenheter, social- och hälsovårdsanstalter, industrier, hotell samt andra objekt.

#mästare2021 #rengöringsservice

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En lokalvårdare och en hemvårdare producerar olika slags tjänster inom hemarbets- och rengöringsbranschen. De som har avlagt examen kan utföra kundorienterade rengörnings- och fastighetstjänster samt underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika slags lokaler. Beroende på examensdelar har de färdigheter att producera olika slags tjänster som kunder behöver.

Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov. Den studerande/tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande på basis av det intyg hon/han erhållit.

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna och bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån berömliga i kompetensområdet för hemarbetsservice och lokalvård i den nämnda examen.

Styrgrupp

 • Sirpa Liuska, Oulun Palvelualan Opisto
 • Sari Kotila, Oulun Palvelualan Opisto
 • Tiina Sangi, Oulun Palvelualan Opisto
 • Kirsi Rutajärvi,  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Päivi Vuorihuhta, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Hanna-Mari Nevala, Lassila & Tikanoja
 • Minna Kyllinen, SSTL Puhtausala ry
 • Ansa Saarela, Finntensid
 • Markku Kokkonen, Opetushallitus
 • Tuija Peni, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Niina Kulmala, Sataedu

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.