305 Närvårdare

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är närvårdare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel på hälsocentraler, sjukhus, inom hemvården, på daghem, åldringshem, rehabiliteringsinrättningar, tandkliniker, skönhetssalonger eller vårdhem för funktionsnedsatta patienter.

#mästare2021 #närvårdare

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Av de tävlande krävs kunnande att erbjuda människor i olika åldrar och med olika bakgrund i olika livssituationer stöd och handledning för utvecklingen, vård och omsorg samt stöd för rehabilitering.

Tävlingen är en individuell tävling.

Två tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal

Krav på kunnande

Närvårdare som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med och för människor. De kan möta klienter och patienter i olika livsskeden som individer.

Kraven på yrkesskicklighet i grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Ifråga om kompetensområden i utbildningen till närvårdare grundar sig tävlingsuppgifterna på de obligatoriska examensdelarna (Att främja utveckling och delaktighet samt Att främja välbefinnande och funktionsförmåga). Motsvarande examensdelar inom kompetensområdet för akutvård på grundnivå i utbildningen till akutvårdare på grundnivå är Att främja hälsa, trygghet och välbefinnande samt Att upprätthålla och främja funktionsförmågan.

Styrgrupp

 • Maire Toivanen, Suomen Diakoniaopisto
 • Tuija Puutio, Suomen Diakoniaopisto
 • Johanna Lind, Axxell
 • Nina Kauppinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Anni Launonen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Tanja Oksanen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
 • Kirsi Coco, Tehy ry
 • Helena Öhman, Opetushallitus
 • Soila Nordström, Opetushallitus
 • Kari Nieminen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Outi Puolanne, Sataedu
 • Jonna Vuorinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Marianne Niva, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Eeva-Liisa Vilmi, Oulun kaupunki
 • Hanna Lehto, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Eeva Kivioja, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.