201 CAD-planering

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i teknisk planering. Examensbenämningen i grundexamen är planeringsassistent.

Arbetsplatsen kan vara till exempel en ingenjörsbyrå, ett företag inom byggnadsbranschen eller en planeringsbyrå i en stad, en kommun eller inom staten.

#mästare2021 #cadplanering

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingsgrenen CAD-planering tävlar man i att producera planeringsdokument. Dokumenten som ska produceras kan vara ritningar, skriftligt material eller 3D-modeller som används vid framställning och marknadsföring av olika produkter. Uppgifterna är allmänna till sin natur och kräver inga specialkunskaper inom något planeringsområde. Uppgifterna kan också omfatta produktion av kalkyler, presentationsgrafik eller skapande av 3D-utprintningar.

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kraven på kunnande på nivån berömliga i examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen. Uppgifterna är rent praktiska planeringsuppgifter när det gäller att rita och göra upp modeller och i uppgifterna krävs inget omfattade teoretiskt kunnande.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Den tävlande ska behärska baskunskaperna i CAD-planering inom byråtjänster och teknisk planering. En framgångsrik tävlande ska kunna

 • göra 3D-modeller och använda dem för att producera ritningar samt för marknadsföring
 • göra standardenliga tekniska ritningar med CAD-program
 • använda sig av avbildningssätt och märkningar i enlighet med gällande standarder vid produktion av ritningar
 • göra ändringar i ritningar
 • mäta och göra utkast av ett givet stycke med sådan noggrannhet att man av utkasten kan göra en modell och ritning av stycket
 • använda allmänna kontorsprogram för att producera text, beräkningstabeller och presentationsgrafik
 • dra nytta av olika anvisningar och standarder i sitt arbete
 • använda de vanligaste måttredskapen
 • uttrycka sin synpunkt på ett tydligt och förtroendeingivande sätt
 • använda moderna utrustning och moderna hjälpmedel för 3D-teknologi, som t.ex. 3D-scanners, 3D-printrar ocg XR-lösningar.

Förutom dessa krav ska en tävlande också kunna

 • förstå och följa givna anvisningar
 • planera sin tidsanvändning i en tävlingssituation
 • följa givna säkerhetsanvisningar
 • vara initiativrik

Styrgrupp

 • Jouko Raappana, Ammattiopisto Lappia
 • Harri Hassinen, Salon seudun ammattiopisto
 • Jukka Tulonen, Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Maarit Pylkkänen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Inga Sihvo, Opetushallitus
 • Joni Kumpulainen, Maker3D Oy
 • Matti Kyytinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.