201 CAD-planering / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt.

Semifinalkoordinator

Harri Hassinen, Salon seudun ammattiopisto

harri.hassinen@sskky.fi

044 7704 412

Tävlingsuppgifter

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen, 201 CAD-planering

I tävlingsgrenen CAD-planering tävlar man i att producera planeringsdokument. Dokumenten som ska produceras kan vara ritningar, skriftligt material, 3D-modeller, datamodeller eller 3D-utskrifter.

Planeringsdata används som hjälp vid tillverkning av olika produkter eller byggnader, vid marknadsföring och produktutveckling. Uppgifterna är allmänna till sin natur och kräver inga specialkunskaper inom något planeringsområde. Uppgifterna kan också omfatta produktion av kalkyler, presentationsgrafik eller skapande av 3D-utprintningar.

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kraven på kunnande på nivån berömliga i examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen. Uppgifterna är rent praktiska planeringsuppgifter när det gäller att rita och göra upp modeller och i uppgifterna krävs inget omfattade teoretiskt kunnande.

Krav på kunnande

Den tävlande ska behärska baskunskaperna i CAD-planering inom byråtjänster och teknisk planering. En framgångsrik tävlande ska kunna:

 • göra 3D-modeller och använda dem för att producera ritningar samt för marknadsföring
 • göra standardenliga tekniska ritningar med CAD-program
 • använda sig av avbildningssätt och märkningar i enlighet med gällande standarder vid produktion av ritningar
 • göra ändringar i ritningar
 • mäta och göra utkast av ett givet stycke med sådan noggrannhet att man av utkasten kan göra en modell och ritning av stycket
 • använda allmänna kontorsprogram för att producera text, beräkningstabeller och presentationsgrafik
 • dra nytta av olika anvisningar och standarder i sitt arbete
 • använda de vanligaste måttredskapen
 • uttrycka sin synpunkt på ett tydligt och förtroendeingivande sätt
 • använda moderna utrustning och moderna hjälpmedel för 3D-teknologi, som t.ex. 3D-scanners, 3D-printrar och XR-lösningar.

Förutom dessa krav ska en tävlande också kunna

 • förstå och följa givna anvisningar
 • planera sin tidsanvändning i en tävlingssituation
 • följa givna säkerhetsanvisningar
 • vara initiativrik
 • beakta ergonomin och hållbar utveckling i sitt arbete.

Grenens tidtabell

8:30 – 8:50      Anmälan
8:30 – 9:00      Allmänna anvisningar och inställningar
9:00 – 9:15      Uppgiftsinfo åt de tävlande (Teams)
9:15 – 11:30    2D-uppgift (Auto-CAD) och PDF-printning
11:30 – 12:30  Lunch
12:30 – 12:45  Uppgiftsinfo åt de tävlande inför 3D-uppgiften (Teams)
12:45 – 16:00  3D-uppgift (Inventor) och PDF- printning

Material och maskiner

Som grenområde fungerar planeringsteknikens arbetssal med avgränsat tävlingsområde. Publiken får följa med tävlingen utanför det avgränsade området. De tävlande har en egen arbetspunkt med CAD-arbetsstation. Som program används Autocad, Inventor och Office. Programmets versionsnummer är inte begränsade.

Praktiska råd

Den tävlande tar med sig

 • ID-kort, körkort eller annat dylikt för att bestyrka sin identitet /även FPA-kortet är ok).
 • Anteckningsredskap, kalkylator, skalstock och vinkelmätare.
 • Den tävlande får ta med egen datormus, tangentbord eller 3D-mus.
 • Det är tillåtet att använda böcker, handböcker och annat skriftliga material. Alla digitalt och elektroniskt material är förbjudet.
 • Man får lyssna på musik endast via musikspelare. Att lyssna via telefon är förbjudet. Allas telefoner samlas in för förvaring under tävlingstiden.
 • Om man vill kan man ta med sig lite mellanmål.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Programmet Autocad

Tidtabell

9:00 – 9:15    Uppgiftsinfo åt de tävlande (Teams)
9:15 – 11:30  2D-uppgift (Auto-CAD) och PDF-printning

Tillgänglig tid:135 min
Poäng:40 p

Bedömningskriterier

Skapa 2-D bild av givet stycke. Utgångsinformationen ges skriftligen, inga fysiska stycken som kan mätas.

Noggrannare bedömning görs på CIS importblanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning över bedömningens förverkligande

 • Subjektiv bedömning, 4 p
 • Objektiv bedömning, 36 p

Bedömningen görs av 3-5 domare.

Modul 2/Programmet Inventor

Tidtabell

12:30 – 12:45                          3D-Uppgiftsinfo åt de tävlande
12:45 – 16:00                          3D-uppgift (Inventor) och PDF-printning

Tillgänglig tid:195 min
Poäng:60 p

Bedömningskriterier

Sammansättning och 3D-modellering av dess delar, producera ritningar och skapa presentationsmaterial.

Noggrannare bedömning görs på CIS importblanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning över bedömningens förverkligande

 • Subjektiv bedömning, 6 p
 • Objektiv bedömning, 54 p

Bedömningen görs av 3–5 domare.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.