201 CAD-suunnittelu / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 3.2.2021

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattori

Harri Hassinen, Salon seudun ammattiopisto

harri.hassinen@sskky.fi

044 770 4412

Kilpailutehtävät

Yleiskuvaus kilpailulajista, 201 CAD-suunnittelu 

CAD-suunnittelussa kilpaillaan suunnitteludatan tuottamisessa. Tuotettava data voi olla piirustuksia, kirjallista materiaalia, 3D-malleja, tietomalleja tai 3D-tulosteita. Suunnitteludataa käytetään apuna erilaisten tuotteiden tai rakennusten valmistamisessa, markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. Tehtävät ovat luonteeltaan yleistehtäviä, eivätkä ne edellytä jonkin suunnittelualan erityisosaamista. Ne saattavat sisältää myös laskelmien, esitysgrafiikan tai 3D-tulosteiden tuottamista. 

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkintojen perusteiden kiitettävän tason osaamisvaatimuksiin. Tehtävät ovat puhtaasti käytännöllisiä mallintamiseen liittyviä suunnittelutöitä, joissa ei vaadita laajaa alakohtaista teoreettista tietämystä. 

Osaamisvaatimukset 

Kilpailijan tulee hallita perustaidot CAD-suunnittelussa.  

Menestyäkseen kilpailussa on osattava: 

 • luoda 3D-malleja ja käyttää niitä suunnitelmien tuottamiseen sekä tuotteiden tai rakennusten markkinointiin 
 • tuottaa pyydetyn standardin mukaisia teknisiä dokumentteja CAD-ohjelmilla 
 • käyttää voimassa olevien standardien mukaisia kuvaustapoja ja merkintöjä dokumenttien tuottamisessa 
 • tehdä muutoksia suunnitteludokumentteihin 
 • mitata ja luonnostella annettu tuote sillä tarkkuudella, että luonnoksista voidaan tehdä 3D-malli ja valmistus- / työpiirustukset 
 • käyttää yleisiä toimisto-ohjelmasovelluksia tekstin, laskentataulukoiden sekä esitysgrafiikan tuottamiseen 
 • hyödyntää erilaisia ohjeita ja standardeja työssään 
 • käyttää perusmittavälineitä 
 • käyttää nykyaikaisia 3D-teknologian laitteita ja apuvälineitä esim. 3D-skannereita, 3D-tulostimia ja ar- ja vr-ratkaisuja. 
 • ilmaista näkökantansa selkeästi ja luottamusta herättäen. 

Näiden vaatimusten lisäksi kilpailijan tulee: 

 • ymmärtää ja noudattaa annettuja ohjeita 
 • osata suunnitella ajankäyttönsä kilpailutilanteessa 
 • noudattaa annettuja turvaohjeita 
 • olla oma-aloitteinen 
 • huomioida ergonomia ja kestävä kehitys työssään. 

Lajin aikataulu

8:30 – 8:50 Ilmoittautumisaika 
8:30 – 9:00 Yleistä ohjeistusta ja ajureiden asennusta 
9:00 – 9:15 Tehtäväohjeistus kilpailijoille (Teams)
9:15 – 11:30 2D-tehtävä (AutoCAD) ja PDF-tuloste tehtynä
11:30 – 12:30 Lounas
12:30 – 12:45 3D-tehtävän ohjeistus kilpailijoille  (Teams)
12:45 – 16:00 3D-tehtävä (Inventor) ja PDF-tuloste tehtynä

Materiaalit ja laitteet

Lajialueena toimii suunnittelutekniikan työsali jossa aidattu kilpailualue. Katsojat voivat seurata kilpailua aidatun alueen ulkopuolelta. Kilpailijoilla on käytössään työpiste jossa CAD-työasema. Ohjelmina Autocad, Inventor ja Office. Ohjelmien versionumeroita ei ole rajattu.

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo tullessaan

 • Henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa)
 • Muistiinpanovälineet, laskimen, suhdeviivaimen ja kulmamitan
 • Kilpailija voi tuoda tullessaan oman hiiren, näppäimistön tai 3D-hiiren (Hänen tulee kuitenkin itse huolehtia tarvittavien ajureiden toimittamisesta ajoissa ennen kilpailua, jotta ajurit ehditään asentaa.)
 • Kirjat, ohjekirjat ja muut kirjalliset materiaalit ovat sallittuja. Kaikki digitaaliset ja sähköiset materiaalit ovat kiellettyjä.
 • Musiikin kuunteluun sallitaan ainoastaan musiikkisoitin. Puhelimen käyttö soittimena on kielletty. Puhelimet kerätään säilytykseen ennen kilpailun alkua.
 • Halutessaan voi tuoda pikku purtavaa. 

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Autocad-ohjelmalla

Aikataulu

9:00 – 9:15 Tehtäväohjeistus kilpailijoille (Teams)
9:15 – 11:30 2D-tehtävä, PDF-tulostus sisältyy kilpailuaikaan 

Käytettävä aika:135 min
Pisteet:40 p

Arviointiperusteet

2D-kuvantojen luominen annetusta kappaleesta. Lähtötiedot annetaan kirjallisena, ei fyysistä mitattavaa kappaletta.

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

 • Subjektiivinen arviointi, 4 p 
 • Objektiivinen arviointi, 36 p 

Arvioinnin suorittaa 3-5 tuomaria. 

Moduuli 2/Inventor-ohjelmalla

Aikataulu

12:30 – 12:45 3D-tehtävän ohjeistus kilpailijoille (Teams)
12:45 – 16:00 3D-tehtävä, PDF-tulostus sisältyy kilpailuaikaan

Käytettävä aika:195 min
Pisteet:60 p

Arviointiperusteet

Kokoonpanon ja sen osien 3D-mallintaminen, piirustusten luonti ja esittelymateriaalin tuottaminen.

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p.  

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

 • Subjektiivinen arviointi, 6 p 
 • Objektiivinen arviointi, 54 p 

Arvioinnin suorittaa 3-5 tuomaria. 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.