304 Floristik

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är trädgårdsmästare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet gälla till exempel uppgifter med försäljning av produkter och tjänster i en blomster- och trädgårdsaffär, att vara odlare i trädgårdsproduktion eller underhållsuppgifter i anläggning av grönområden eller på grönområden.

#mästare2021 #floristik

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Uppgifterna i floristik baserar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen, kraven i kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel. Tävlingsuppgifterna baserar sig på målen för examensdelarna Kundbetjäning och arbete i en blomster- och trädgårdshandel samt Utförande av blomsterbinderihelheter. Kravnivån är i enlighet med bedömningskriterierna för berömlig nivå i examensgrunderna.

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska kunna välja binderimaterialet i enlighet med form- och färglära samt enligt kundens önskemål. Den tävlande ska på ett ändamålsenligt sätt kunna hantera och hålla binderimaterial i gott skick samt kunna ställa fram material och binderiarbeten på ett säljande sätt.

Den tävlande ska självständigt och snabbt kunna göra binderiarbeten som saluförs i en blomsteraffär och främja rutiner som är hållbara och upprätthåller arbetsförmågan. Han/hon ska kunna prissätta, presentera och sälja produkter. Den tävlande ska också, både för hand och med hjälp av datateknik, kunna skapa infomaterial som behövs i kundbetjäningen, underhålla och packa in binderiarbeten samt hålla arbetspunkten ren och snygg. Den tävlande förstår betydelsen av samarbete och interaktion i sitt arbete samt agerar utgående från kundens behov och önskemål.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Pasi Kivilompolo, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Jaana Karjalainen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Outi Honkanen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Katri Gummerus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Tuija Näriäinen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Kirsi Vesalainen, Ammattiopisto Livia
 • Sari Kuosmanen, Kukkakauppa Kanerva
 • Minna Heikkilä-Tuovila, Kuusamon Kukka ja Hautaus Heikkilä
 • Tuula Lokka, Suomen kukkakauppiasliitto
 • Henna Riuttamäki, Ahlman
 • Niina Salovaara, Sataedu

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.