206 Produktion av webbsidor

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Examensbenämningen i grundexamen är datanom.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel gälla arbetsuppgifter inom IT-branschen i olika företag eller inom den offentliga sektorn.

#mästare2021 #produktionavwebbsidor

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Produktion av webbsidor är en mångsidig gren som kräver konstnärlig kreativitet av de tävlande samt förmåga att göra webbplatser som är trevliga att använda och fungerar väl tekniskt. Den tävlande bör ha god kännedom om de olika skedena i processen med att producera webbsidor.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Den tävlande ska kunna skapa en noggrann uppfattning om kunden, produktens informationsinnehåll och tjänster, användarmålgruppen samt den centrala verksamhetsidén.

Den tävlande ska kunna skapa en grundläggande designskiss (eng. wireframe), layout-planen för grund- och/eller första sidans användargränssnitt, bestämma vilka teknologier (t.ex. programmeringsspråk och programvara) som ska användas när webbplatsen skapas.

Den tävlande sammanställer webbplatsen genom att använda olika teknologier och program. Den tävlande testar webbplatsen med olika webbläsare, terminaler och med W3C-validerare.

Den tävlande publicerar webbplatsen på servern och presenterar webbplatsen för kunden. Den tävlande bör behärska frågor som har att göra med servrar och databaser.

Den tävlande gör upp den dokumentation som behövs för underhåll av tjänsten och instruerar kunden i hur man tar webbplatsen i bruk och hur den används. Den tävlande ska ha de interaktionsfärdigheter som behövs i teamarbete och i tävlingssituationen visa prov på företagsamhet. I arbetsutförandet ska den tävlande beakta de ergonomiska aspekter som har att göra med den egna arbetshälsan.

Förutom ovannämnda färdigheter ska den tävlande också kunna:

 • beakta dataskyddet och de vanligaste standarderna
 • beakta de rådande trenderna i branschen
 • beakta webbplatsens tillgänglighet och användbarhet
 • skapa webbsidor som uppdateras via en webbläsare
 • producera de mediefiler som behövs i tjänsten
 • förmåga till projekthantering och kunna arbeta i team
 • problemlösningsförmåga
 • koppla ihop webbplatsen med program för sociala medier
 • dra nytta av versionskontroll.

Styrgrupp

 • Mikko Ulvi, Jokilaaksojen koulutusyhtymä JEDU
 • Juha Partanen, Jokilaaksojen koulutusyhtymä JEDU
 • Keijo Salakari, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Jari Leivo, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Sari Paunonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Heikki Jylänki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Margit Tennosaar, Business College Helsinki
 • Jouni Korhonen, Opinsys Oy

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.