206 Produktion av webbsidor / Semifinal

Tid

Torsdag 4.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Keijo Salakari, Winnova 

keijo.salakari@winnova.fi

044 455 7696

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.  

Tävlingsuppgifter

Skapa en webbsida för ett företag som säljer bildäck.

 • planering av användargränssnitt
 • skapa databas, läsa och spara data

Bedömningen av förhandsuppgiften är till vissa delar kvalitativ. I de andra delarna används i huvudsak kvantitativ bedömning. En del av bedömningen sker med hjälp av program (t.ex. valideringar).

Grenens tidtabell

 • Morgoninfo kl. 8:30-9:00
 • Tid för att genomföra uppgiften kl. 9:00-11:30
 • Lunch kl. 11:30-12:15
 • Info kl- 12:15-12:30
 • Tid för att genomföra uppgiften kl. 12:30-15:30
 • Sammandrag av dagen kl. 15:30-15:45

Förbindelserna testas föregående dag

Material och maskiner

Dator och de program som behövs. Programmen specificeras i semifinalinbjudan.

Praktiska råd

Den tävlande tar med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för att bestyrka sin identitet (även FPA-kortet är ok).
 • Den tävlande får ta med sig en egen dator som har USB-port och egna program.

Information om vilka program som behövs för uppgifterna meddelas i semifinalinbjudan.  Datorn ska ha åtminstone texteditering, dataöverföringsprogram och webbläsaren Chrome.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Förhandsuppgift Web design

Tidtabell

15.12.2020 – 21.1.2021

Den tävlande gör förhandsuppgiften på egen tid och returnerar den enligt anvisningar till semifinalservern. Förhandsuppgiften skickas åt de tävlande per e-post i mitten av december 2020, och den ska returneras senast den 21.1.2021 kl. 16:00.

Bedömningskriterier

CIS poängsättning 0-20 poäng

Modul 2/Front end planering och förverkligande

Tidtabell

Tillgänglig tid:2 h 30 min.
Poäng:40 p

Ons 3.2. 2021 kl. 9.00-11.30

Bedömningskriterier

Webbläsarsidans förverkligande och programmering (HTML5, CSS3, JavaScript och bibliotek osv)

CIS poängsättning 0-40 poäng

Modul 3/Back end planering och förverkligande

Tidtabell

Tillgänglig tid:3 h
Poäng:40 p

Ons 3.2. 2021 kl. 12.30-15.30

Bedömningskriterier

Serversidans programmering och databaser (JSON, PHP och MySQL)

CIS poängsättning 0-40 poäng

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.