601 Automationsteknik

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom el- och automationsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är automationsmontör och elmontör.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel gälla yrkesuppgifter som hänför sig till produktion, distribution och överföring av el, elektrifiering, reparationer och service av elinstallationer samt automation och underhåll.

#mästare2021 #automationsteknik

Semifinal

Allmän beskrivning av grenen

Grenen automationsteknik baserar sig på grundexamen inom el- och automationsteknik och inriktningsalternativen för el- och automationsmontör samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. En automationsmontör arbetar i huvudsak i installations-, bruks- och underhållsuppgifter inom industrin och i entreprenörsfirmor i el/automationsbranschen. Beroende på uppgiftsbeskrivningen kan arbetsuppgifterna bestå av underhåll eller installation av fältutrustning och olika system inom industrin, installation av automationsanordningar för fastigheter samt installation, programmering och reparation av olika svagströmsystem.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom el- och automationsteknik. Tävlingsuppgifterna är baserade på el/automationsmontörens uppgifter inom industrin.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

I tävlingsuppgifterna betonas ett dynamiskt kunnande i form av problemlösning. Utmaningarna hör ihop med valet av material och med installations-, ibruktagnings- och kontrolluppgifter inom följande delområden:

 • el- och automationsinstallationer inom industrin
 • installationer av elmotorer och distributionscentraler
 • installation av fältapparater
 • logikinstallationer och fältbussar
 • förståelse av elkretsars funktion
 • testningar, felsökning och underhåll
 • dokumentation av förändringar

Dessutom betonas

 • arbetarskyddsfärdigheter
 • arbetssäkerhet, ergonomi, bibehållande av funktionsförmågan – upprätthållande av vitalitet/pauser i arbetet, hälsosamma måltider
 • När det gäller arbetssäkerheten är användningen av personlig skyddsutrustning ett absolut krav och en förutsättning för att man ska få gå in på tävlingsområdet.

Styrgrupp

 • Tapani Mainio, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Rauno Hurme, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Petri Tyrkkö, Sataedu
 • Harri Mäkitalo, Sataedu
 • Markku Lasarov, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Juha Honkamäki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Hannu Aaltonen, Koulutuskeskus Salpaus
 • Jarmo Kainumaa, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
 • Mikko Junttila, Oulun Teollisuuskojeistot Oy
 • Ville Torvinen, Siemens Oy

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.