309 Hästskötsel

Uppgifterna i grenen baserar sig på grundexamen inom hästskötsel. Examensbenämningarna är hästskötare, hästserviceproducent (förnyade examensgrunder från 2021) och ridinstruktör.

En hästskötare arbetar som självständig arbetare eller som företagare vid ett travstall, ett stall som utövar hästuppfödning eller i ett företag som producerar tjänster inom hästservice. En hästserviceproducent handleder sina kunder inom sitt eget specialområde/-kunnande och instruerar kunderna inom olika slags hästkunnande. En ridinstruktör håller ridlektioner och lär ut hästkunskap.

#mästare2021 #hästskötsel

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Uppgifterna i grenen för hästskötsel baserar sig på kraven i Grundexamen inom hästhushållning (2018). Uppgifterna baserar sig på examensdelarna för hästskötsel och omsorg om hästens välbefinnande, skötsel av stall och stallmiljöer, ridning och travsport/körning samt företagare inom hästhushållningen. Kravnivån är i enlighet med nivån för berömliga kunskaper i examensgrunderna.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande kan sörja för hästens välbefinnande under olika förutsättningar och syften, till exempel i det dagliga arbetet med hästskötsel, när hästen rör sig och vid skötsel av hovarna. Den tävlande känner till hästens beteende och basala behov och kan hästspecifikt anpassa sin kunskap och sina färdigheter.

Förutom kunnande inom hästskötsel ska den tävlande också ha färdigheter inom företagsamhet och kundbetjäning. Den tävlande är ansvarsfull, tar egna initiativ, är kvalitetsmedveten och har samarbetsförmåga samt är kostnadsmedveten och har tillägnat sig principerna om en hållbar utveckling. Den tävlande planerar sitt arbete och beaktar arbetssäkerheten. Han/hon förstår vilken betydelse den egna hälsan och arbetsförmågan har för stallföretagets verksamhet.

Styrgrupp

 • Riikka Pajuvesa-Korkala, Koulutuskeskus Brahe
 • Jyri Koukkari, Koulutuskeskus Brahe
 • Satu Nasrelarab, Ylä-Savon ammattiopisto
 • Anna-Kaisa Airaksinen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Aune Huttunen, Pohjanmaan hevosjalostusliitto
 • Johanna Ranki, Koulutuskeskus Brahe
 • Mari Päivärinta, Koulutuskeskus Brahe
 • Katariina Pajari, Meri-Lapin hevospalvelut
 • Meija Lahtinen, Koulutuskeskus Salpaus
 • Tuovi Huttunen, Ylä-Savon ammattiopisto
 • Marjatta Säisä, Opetushallitus

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.