309 Hästskötsel / Final

Finalister

Essi Frisk

Ypäjän Hevosopisto

Nea Kallia

Axxell

Iina Lampela

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Cassandra Randström

Axxell

Taina Ronkainen

Ylä-Savon ammattiopisto

Tinja Skott

Harjun oppimiskeskus

Justiina Tarvonen

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Katri Tyrkkö

SASKY

Tävlingsuppgifter

 • Skötsel av ansvarshäst 
 • Selning av häst, precisionskörning och sela av 
 • Hov-omslag för hovböld på hästens framben 
 • Instagram-uppdateringar om grenen  
 • Hästens hälsogranskning 
 • Anpassning/provning av hästens utrustning (rätt sadel ska väljas och justering av betsel) 
 • Kahoot-spel 
 • Avlägsna och slå fast sko på bakben 

Grenens tidtabell

Tisdag 18.5.2021 kl. 15.00 – 19.45
Onsdag 19.5.2021 kl. 8.30 – 17.30
Torsdag 20.5.2021 kl. 8.30 – 12.30 (pris- och medaljutdelning kl. 15)

 • Skötsel av ansvarshäst: tävlingstid: under hela tävlingen på bestämda tider morgon och kväll  
 • Selning av häst, precisionskörning och sela av 1 h 
 •  Hov-omslag för hovböld på hästens framben 1 h 
 • Instragram-uppdateringar om grenen påbörjas som en förhandsuppgift och fortsätter sedan under hela tävlingen 
 • Hästens hälsogranskning 40 min 
 • Anpassning/provning av hästens utrustning (val av passande sadel och justering av träns) 1 h 
 • Kahoot-spel 1 h 
 • Avlägsnande och slå fast sko på bakhov 0,5 h 

Material och maskiner

Tävlingsarrangören skaffar fram behövligt material och utrustning.  

Den tävlande ska ha med sig 

 • en smarttelefon med nätuppkoppling 
 • skyddsskor, säkerhetshjälm och handskar 
 • egna arbetskläder 

Praktiska råd 

På tävlingsplatsen efterföljs aktuella corona-rekommendationer. 

Inkvartering i Koulutuskeskus Brahes studerandeinternat i boxbostäder per yrkesläroanstalt.  

Lunchen i olika grupper i studerandematsalen eller på hästcentret. Eventuella allergier ska meddelas på förhand.  

Domare

 • Aune Huttunen, Pohjanmaan hevosjalostusliitto
 • Minna Peltonen, Suomen Ratsastajainliitto
 • Nelli Lindholm, Äimäraution ravirata
 • Mauri Jaara, Mauri Jaara ky
 • Meija Lahtinen, Koulutuskeskus Salpaus
 • Anna-Kaisa Airaksinen, OSAO
 • Mari Päivärinta, Koulutuskeskus Brahe 
 • Marjo Kaivolahti-Koukkari, Koulutuskeskus Brahe 
 • Hanna-Mari Niemi, Koulutuskeskus Brahe  
 • Kati Kemppainen, Ratsukangas Oy  
 • Susanna Lemström, Hevostoimi Susanna Lemström 
 • Satu Nasrelarab, Ysao  
 • Hannu Lehmikangas, Suomen kengityssepät ry 
 • Niina Mikkonen, ABC Ratsastajat 
 • Heidi Lähtevänoja, Tmi RentoRavi 
 • Laura Saksio, Koulutuskeskus Brahe 
 • Emilia Miettunen, Koulutuskeskus Brahe 
 • Maria Kumpuvaara, Koulutuskeskus Brahe 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Instagram-uppgift

Tävlingsuppgift (sociala medier) 

Du ska dagligen under förberedelse- och tävlingstiden publicera mångsidiga bilder/videon på Instagram, så att man får en så bra bild som möjligt av hästbranschen och tävlingen. 

Gör så här 

 • Skapa ett Instagram –konto ”Mästare21_eget namn” 
 • Sök upp och välj att följa kontot ”Hevostaitaja21tuoMari” 
 • Bjud in andra att följa ditt eget konto 
 • Välj att följ hashtag #hevostaitaja21 (svenska: #hästmästare21) 
 • Presentera dig själv i din första uppdatering: Vem du är, varifrån du kommer, vad du studerar och vad tävlingen handlar om. 

Tidpunkt för tävlingsuppgiften 

4.5-20.5.2021 

Hashtags som används 

#taitaja2021 #hevostaitaja21 #säteiletaitoa #omaoppilaitos (t.ex. #Brahe) #mästare2021 #hästmästare21 #utstrålakunskap #egenskola (t.ex. #Brahe) 

Mål:  

Idag når sociala medier ungdomar på ett bra sätt och sociala medier utgör en del av arbetslivet. Publiceringarna hoppas man ska ge en positiv bild av hästbranschen och av utbildningen inom hästbranschen.  

Bedömning:  

 • Fortlöpande bedömning 4-20.5.2021. 
 • Före tävlingen ska du uppdatera om förberedelserna inför tävlingen, studierna, egna dagar i stallet osv. 
 • Under 18-20.5.2021 har det reserverats tid särskilt för produktion av innehåll 
 • Kontot ska ha skapats enligt anvisning och inom ramen för tidsgränserna 
 • Innehåll: bilder, konstnärlighet, attraktivitet/intresse, användning av korrekta hashtags, nåbarhet osv. 
 • Reagerande på svar och frågor 
 • Budskapet som uppdateringarna förmedlar är att hästbranschen har betydelse för många delområden 

Modul A/Tisdag

Tidtabell och poäng 

Tisdag 18.5.2021 kl. 15.00 – 19.45

Poäng:56 p

Skötsel av ansvarshäst, tävlingstid: under hela tävlingen på bestämda tider morgon och kväll kl. 18.00-19.00

Selning av häst, precisionskörning och sela av hästen 1 h/tävlande, mellan kl. 15.00-18.00

Omslag för hovböld på framhov 1 h/tävlande, mellan kl. 15.00-18.00

Instagram-uppdateringar om grenen påbörjas som en förhandsuppgift 2 veckor innan tävlingen startar, uppgiften fortsätter under hela tävlingen kl, 19.00-19.45

Bedömningsgrunder 

Skötsel av ansvarshäst 26 p 

 • ta hand om hästens välmående 
 • ordning och reda vid box- och stallområdet 
 • hållbar utveckling 
 • företagsamhet 
 • genomförande av utfodring 
 • arbetssäkerhet och ergonomi 
 • skötseldagbok 

Selning av häst, precisionshetskörning och sela av 15 p

 • selning 
 • precisionskörning 
 • hantering av häst 

Omslag för hovböld på framhov 10 p

 • rengöring av hov 
 • linda in hoven 

Instagram uppdateringar om grenen 5 p

 • Att följa anvisningar 
 • Positivitet 
 • Bilder 
 • Attraktivitet/intresse 
 • Anvädning av korrekta hashtags 
 • Nåbarhet 
 • Presentation av sig själv 

Modul B/Onsdag

Tidtabell och poäng 

Onsdag 19.5.2021 kl. 8.30 – 17.30

Poäng:28 p

Skötsel av ansvarshäst kl. 8.30-9.30 

Instagram uppdateringar om grenen mellan kl. 12.30-15.30  

Hästens hälsogranskning 40 min/tävlande mellan kl. 9.30-11.30 och 12-15.30  

Anpassning/utprovning av hästens utrustning (val av passande sadel och justering av träns) 1 h/tävlande mellan kl. 9.30-11.15 och 12.15-15.30

Kahoot-spel 1 h kl. 15.30-16.30

Bedömningsgrunder 

Skötsel av ansvarshäst, se modul A. 

Instagram uppdateringar om grenen, se modul A. 

Hästens hälsogranskning  13 p

 • hästens hälsogranskning 
 • En säker verksamhet med beaktande av hästen och omgivningen 
 • Konsekvens i hantering av hästen 

Anpassning/utprovning av hästens utrustning  10 p 

 • val av passande sadel 
 • sadling 
 • anpassning/utprovning av träns  

Kahoot-spel 5 p

 • Kahoot beräknar poängen färdigt utgående från snabbhet och rätta svar 

Modul C/Torsdag

Tidtabell och poäng 

Torsdag 20.5.2021 kl. 8.30 – 12.30

Poäng:16 p

Skötsel av ansvarshäst, se moduler A och B. 

Instagram uppdateringar om grenen, se moduler A och B. 

Borttagning och fastslagning av sko på hästens bakhov kl. 9.30-11.30 

Bedömningsgrunder 

Borttagning och fastsättning av sko på hästens bakhov  16 p

 • arbetssäkerhet 
 • arbetsergonomi 
 • hantering av häst 
 • behärskande av arbetsredskapen 
 • borttagning av sko 
 • kontroll av hovar och skor 
 • fastslagning av sko 

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.