P3 Restaurang- och cateringservice

Denna gren baserar sig på grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen.

En kock som avlagt kompetensområdet för matservice kan arbeta i en restaurang, inom catering-branschen, i en personalmatsal, i ett café, inom fest- och cateringservice och i ett storkök.

Tävlingen är en partävling.

#mästare2021 #restaurangochcateringservice

Semifinal

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En kock utför arbetsuppgifter inom matlagning på restauranger med olika affärskoncept eller verksamhetsidéer eller verksamhetsställen inom den offentliga sektorn.

Han/hon tillreder välsmakande, näringsrik och hälsosam mat med beaktande av specialkost och lägger fram maten som enskilda portioner eller till stora grupper.

I matlagningsuppgifter kan kocken använda och ändra recept. Kocken agerar kundbetjäningsinriktat, ansvarsfullt, kvalitetsmedvetet, lönsamt och resultatinriktat.

I samband med tillredning av maträtter beaktar kocken hygien, miljöaspekter, arbetssäkerhet, egenkontroll samt samarbete.

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kriterierna för kravnivån Nöjaktiga i kompetensområdet för Matservice i Grundexamen inom Hotell-, Restaurang- och Cateringbranschen. Examensbenämningen är kock.

Tävlingen är en partävling som arrangeras under två dagar. De tävlande använder den egna läroanstaltens arbetskläder. De tävlande får använda personliga hjälpmedel, så länge man meddelat om detta på förhand eller reglerna tillåter det.

Grenens tävlingsuppgifter har planerats med beaktande av arbetslivets kunskapskrav.

MästarePLUS-tävlingen är för yrkesstuderande i behov av särskilt stöd.

Till grenens semifinal kan ett tävlingspar / läroanstaltens verksamhetsort anmäla sig.

Krav på kunnande

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kriterierna för kravnivån Nöjaktiga (N1) i de obligatoriska delarna av grundexamen.

Finaluppgifterna baserar sig på följande examensdelar i Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen.

 • Att arbeta inom restaurangverksamhet
 • Tillredning av lunchrätter
 • Tillredning av mat i portion

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Kari Heinonen, Ammattiopisto Luovi
 • Marika Hyvönen, Ammattiopisto Luovi
 • Terhi Muhli, Ammattiopisto Live
 • Sanna Valtonen, Sataedu
 • Anne Kerstinen, Sataedu
 • Kaisa Räty, Opetushallitus
 • Päivi Pynnönen, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jaana Manninen, Ammattiopisto Luovi
 • Hannu Peräläinen, Compass Group
 • Tytti Vesala, Restel Oy
 • Matti Kauppinen, Ammattiopisto Luovi
 • Krista Keränen, Ammattiopisto Luovi

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.