P1 Logistik

Grundexamen i logistik lagerförvaltare

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i logistik. Examensbenämningarna i grundexamen är chaufför, busschaufför, kombinationsfordonsförare, flygplatsarbetare och lagerförvaltare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatsen till exempel finnas i ett transportföretag inom person- eller godstrafiken, inom industrin, på en flygplats, i olika företags lager, hos staten eller i en kommun.

#mästare2021 #logistik

Semifinal

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En lagerförvaltare ska behärska sådant som hör till de grundläggande färdigheterna i logistik, t.ex. att ta emot och lagerföra varor, samla ihop och sända varor, inventering och saldokontroll samt behärska truckförarens uppgifter. Han/hon ska känna till lagerhushållning och dess inverkan på företagets ekonomi samt grunderna i de internationella materialfunktionerna. Den som avlagt examen för lagerförvaltare placerar sig i handelns, industrins, kommunikationens eller den offentliga sektorns tjänst.

Tävlingen är en individuell tävling som ordnas huvudsakligen under två tävlingsdagar. Den tävlande är utrustad med den egna läroanstaltens arbetskläder. Man får använda personliga hjälpmedel under tävlingen, förutsatt att man meddelat om dem på förhand eller reglerna godkänner dem

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i kompetensområdet för lagerservice i grundexamen i logistik samt på arbetslivets krav. Bedömningsskalan är G3-nivån. Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov.

Styrgrupp

 • Riku Kaajakari, Ammattiopisto Luovi
 • Jarmo Piltonen, Ammattiopisto Luovi
 • Pasi Lehto, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Juha Kaski, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Anu Kilkku, Ammattiopisto Live
 • Matti Kauppinen, Ammattiopisto Luovi
 • Aki Pernu, Wurth Oy
 • Maria Karjalainen, Wurth Oy
 • Mikko Laakkonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM
 • Jarmo Iivari, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Timo Repo, Opetushallitus
 • Teemu Tervashonka, Ammattiopisto Live
 • Päivi Pynnönen, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Nina Lindroos, Ammattiopisto Spesia
 • Christian Falenius, Ammattiopisto Spesia
 • Tiina Pyyny, Ammattiopisto Luovi

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.