N5 Natur och miljö

I den här uppvisningsgrenen presenteras utbildningen inom natur- och miljöbranschen och branschens arbetsuppgifter. Uppvisningsgrenen anknyter till grundexamen i natur och miljö, och examensbenämningen är miljövårdare.

#mästare2021 #naturochmiljö

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grundexamen i natur och miljö, examensbenämningen miljövårdare är en uppvisningsgren, som det inte tävlas i. I uppvisningsgrenen presenteras utbildningen i miljövård och på samma gång visar man vilka arbetsuppgifter en miljövårdare har.

En miljövårdare kan utföra arbetsuppgifter med att återställa, bygga, sköta och uppfölja miljön, ge rådgivning och arbeta i återvinnings- och avfallshanteringsuppgifter.  Miljövårdaren kan röra sig och arbeta på ett hållbart sätt i naturen och välja lämpliga metoder för arbetsobjektet. Miljövårdaren kan utreda miljöns tillstånd, välja lämpliga skötselmetoder och agera ansvarsfullt, självständigt och säkert i naturen. De viktigaste arbetsredskapen är terränghjulingen, motorkälken, små skogsmaskiner, motor- och röjningssågen.

Miljövårdaren arbetar i många olika arbetsuppgifter i obyggd och byggd naturmiljö.

Den som är yrkeskunnig inom miljöbranschen behärskar arbetsuppgifter i avfallshantering, mekaniska och maskinella arbetsuppgifter i skogen, byggande och arbeten med underhåll av utfärdsområden, turismmiljöer, friluftsområden, uppgifter med timmerbyggande samt arbete i olika miljöobjekt.

Grenansvariga

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
  • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
  • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
  • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.