605 Plåt och svetsning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är maskinautomationsmontör, maskinmontör  verkstadsmekaniker, plåtslagare-svetsare och plast- och gummiprodukttillverkare. 

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i företag inom maskin- och metallindustrin i mekaniska, reparations- och andra verkstäder och på varv eller fabriker i olika slags installations-, automations- och monteringsarbeten samt i arbeten med påfyllning och underhåll av maskiner.

#mästare2021 #plåtochsvetsning

Semifinal

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grundexamen inom maskin- och produktionsteknik, kompetensområdet för plåtslagare-svetsare. De tävlande får ritningar och anvisningar (skriftliga och / eller muntliga, vid behov även på svenska) för tävlingsuppgifterna, och tillverkar därefter tävlingsarbetena av det material som finns tillgängligt.

Tävlingen är en individuell tävling. Fyra tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska behärska följande delområden:

 • ritningsläsning, mått, toleranser, svetsbeteckningar
 • kännedom om och förmåga att hantera material och tillsatsämnen, stål, rostfria
 • svetsningsfärdigheter i enlighet med examensfordringarna, svetsmetoder 135, 136, 111, 141
 • termisk skärning, plasma eller gasskärning (med redskap av typen AGA X11)
 • manuell och maskinell plåtbockning
 • behärskande av de vanligaste maskinerna och handverktygen inom branschen
 • ekonomiskt tänkande och kostnadsmedvetenhet
 • nyckelkompetenser för livslångt lärande
 • beaktande av arbetssäkerhet, ergonomi, upprätthållande av arbetsförmågan samt principerna för hållbar utveckling.

Styrgrupp

 • Mauri Liekola, Koulutuskeskus JEDU
 • Markku Kaivola, Koulutuskeskus Brahe
 • Mikko Huttunen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Joni Virtanen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Sami Hietala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Jyrki Kuisma, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Jukka Saastamoinen, Savon ammattiopisto
 • Peter Stagnäs, Vamia
 • Matti Suihkonen, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
 • Keijo Kivioja, Koulutuskuntayhtymä OSAO

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.