402 Ventilationsinstallation

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på kompetensområdet för ventilationsmontering i grundexamen i husteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är ventilationsmontör, kylmontör, värmeelementsmontör, rörmontör, byggnadsplåtslagare och teknisk isolerare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel inom byggnadsindustrin, i ett fastighetskötselbolag eller i ett kommunalt vatten-, avlopps- eller energiverk.

#mästare2021 #ventilationsinstallation

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingsgrenen utförs tunnplåtsarbeten samt installation av ventilationsanordningar och kanaler samt uppgifter som har med mätningsreglering att göra.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i den läroplansbaserade yrkesinriktade utbildningen för grundexamen. Grenen bygger på specialiseringsstudier i ventilationsinstallation i grundexamen inom husteknik.

Under tävlingen får de tävlande anvisningar och ritningar utifrån vilka de genomför olika delhelheter och avancerar i tävlingen. Varje delhelhet bedöms. Intyget kan användas till grund för bedömning av yrkesprov vid läroanstalterna.

Tävlingen är en individuell tävling.

Fyra tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

Tävlingen består av uppgifter som rör kanalinstallation, installation av huvudenhet, tillverkning av delar samt mätning och reglering. I den skriftliga delen ska den tävlande skapa en dellista och prissätta delar med hjälp av programmet Excel.

Styrgrupp

 • Ari Kurtti, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Jukka Alatolonen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Jarmo Lieto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Timo Toivanen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Henri Mikkilä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.