401 Möbelsnickare

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom träindustrin och konstindustrin. Examensbenämningarna i grundexamen är snickare och artesan.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel i företag som tillverkar träkonstruktionsdelar, i tillverknings- och vidareförädlingsuppgifter inom såg- och träskiveindustrin, i snickerier, möbelfabriker och verkstäder eller som självständig företagare.

#mästare2021 #möbelsnickare

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingen tillverkas en typisk möbel. Den tävlande ska kunna använda de vanligaste maskinerna och handverktygen inom snickeribranschen samt CNC-maskin på ett ändamålsenligt och arbetssäkert sätt, och kunna välja lämplig arbetsordning för uppgiften. Det färdiga arbetet ska ha exakta mått och uppfylla kvalitetskraven, samt följa tidtabellen. Produkten ska vara säljbar.

Tävlingsarbetet tillverkas enligt ritningar och arbetsbeskrivningar av material som finns på tävlingsplatsen. Grenen bygger på grundexamen inom träbranschen eller grundexamen inom trä- eller konstindustri. Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna. En separat introduktion ges för programmering och användning av CNC-maskinen.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande behärskar följande innehåll i grundexamen inom träbranschen eller grundexamen inom trä- och konstindustri:

 • arbeten för maskinbearbetning, beslag, montering och slutbearbetning inom möbelindustrin
 • grunderna i CNC-programmering
 • arbetsbilder och arbetsorder
 • arbetssäkerhet
 • produkttillverkning
 • kundinriktad tillverkning
 • centrala aspekter inom företagsamhet och yrkesetik
 • centrala aspekter inom hållbar utveckling
 • arbetsergonomi

Kunskapskrav:

 • förmåga att läsa ritningar
 • uppgörande av kapnota
 • behärskande av de vanligaste metoderna och konstruktionerna inom träbearbetning
 • materialkännedom
 • behärskande av de vanligaste verktygen och bearbetningsmaskinerna
 • handverktyg och maskiner
 • maskinbearbetnings-, beslag-, monterings- och slutfinisharbete inom möbelindustrin
 • användning och programmering av CNC-maskin
 • arbetssäkerhet
 • grunderna för slutfinish av möbler
 • kundinriktad tillverkning

Den tävlande kan själv välja vilka arbetsmetoder och -maskiner han / hon använder.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Reima Mäntyranta, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu
 • Tero Marttila,  Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu
 • Marko Varjos, Koulutuskeskus Salpaus
 • Jaakko Järvi, Puulon Oy
 • Vesa Kupila, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
 • Jouni Aho, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Kari Murro, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Petri Pöysti, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.