401 Möbelsnickare / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Förhandsuppgift 1.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Kari Murro, WinNova 

kari.murro@winnova.fi

044 455 7916

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad

Semifinaluppgiften i grenen för möbelsnickare består av en förhandsuppgift och av en egentlig arbetsuppgift där den tävlande ska tillverka en produkt enligt givna instruktioner och ritningar. Innan arbetet påbörjas ska den tävlande göra en kapnota, från vilken storleken och mängden på det material som behövs ska framgå. Efter detta fortsätter arbetet med tillverkningsskedet, där man genom att använda olika bearbetningsskeden och maskiner gör de fogar och andra bearbetningar som behövs.  Avslutningsvis gör den tävlande slutfinishen och monterar ihop sitt arbete.  Bedömningsgrunderna för produkten motsvarar berömlig nivå.

Tid för uppgiften

Tävlingstiden är 6 timmar. I tiden ingår uppgiftsbeskrivning och lunch.

Bedömningskriterier:

Det totala antalet poäng är 100.

 • Föremål som mäts objektivt 40 p
 • Fogar och konstruktioner 10 p
 • Slutfinish och funktionalitet 10 p
 • Arbetssäkerhet 10 p
 • Kapnota 10 p 
 • Materialanvändning och nya komponenter 5 p 
 • Tidsanvändning 5 p
 • Förhandsuppgift 10 p

Om flera tävlande har samma slutpoäng fastställs ordningsföljden enligt tidigare nämnda poänglista. Om det ännu efter det finns flera tävlande med samma poäng är det regeln om 1 finalist/läroanstalt som gäller (om det är så att en läroanstalt redan har en studerande som fått finalplats). I sista hand är det lottdragning som avgör.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Föremålen för bedömning preciseras mera ingående i bedömningsblanketten.

Bedömningen görs av en eller flera representanter för läroanstalten, samt om möjligt också en representant för arbetslivet.

Exempel på bedömningen

Krav på yrkesskicklighet

 • Förmåga att läsa ritningar   
 • Uppgörande av kapnota
 • Behärskande av konstruktioner
 • Behärskande av de vanligaste handverktygen och handmanövrerade eldrivna maskinerna
 • Användning av snickerimaskiner
 • Arbetssäkerhet
 • Behärskande av träbearbetningsmetoder
 • Produktens finish
 • Hopmontering

Principmodell av semifinaluppgiften

Modell pall

Grenens tidtabell

8:30 De tävlande anländer till tävlingsplatsen, kaffe och anmälan (Teams)
8:45 Allmän info åt de tävlande (Teams), grenansvarige Reima Mäntyranta och semifinalens huvuddomare Petri Pöysti
9:00 – 12:00 Förmiddagens del (arbetstid 3h)
Lunch
12:30 15:30 Eftermiddagens del (arbetstid 3h)
15:30 Verktygen packas ner, städning och extra material samlas in. Sammanställande av dokument: Bedömningsformulär, eventuella andra dokument.
15:30 Bedömning och mätning. Bedömningsformulären skickas i elektronisk form för kontroll och sammanställning till semifinalkoordinatorn.  
Tävlingens inofficiella resultat publiceras torsdagen den 4.2.2021 senast kl. 12:00 och de officiella resultaten publiceras ett dygn efter detta då protesttiden utgått på fredagen.
16:00 Slutsammandrag (Teams)

Kaffe och mellanmål finns i ett skilt pausutrymme i nära anslutning till tävlingsutrymmet

För all tidsplanering ska ovannämnda grenvisa tidtabell följas.

Material och maskiner

Förutom på förhand bearbetade råvaror har de tävlande också tillgång till avdelningens basmaskiner och anordningar. Tillverkningen av produkten sker med träbearbetningsmaskiner inom snickeribranschen.

Praktiska råd

Den tävlande ska ha med sig

 • Material som anges i beskrivningen
 • De vanligaste snickarverktygen, arbetskläder och skyddsutrustning.  
 • Anteckningsmaterial och kalkylator

Man kan också använda sig av de elverktyg man önskar, t.ex.

 • Sladdlös borrmaskin
 • Handöverfräs med tillhörande bett utan fräsbord
 • Exenterslipmaskin med egen dammsugare

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Förhandsuppgift

Tidtabell

Måndag 1.2.2020 Kl. 9:00-12:00

Tillgänglig tid:4 h
Poäng:10 p

Modul 2/Tävlingsuppgift

Tidtabell

Onsdag 3.2.2020 Kl. 9:00-15:30

Tillgänglig tid:6 h
Poäng:90 p

Bedömningskriterier

Det totala antalet poäng är 100.

 • Objekt som mäts objektivt 40 p
 • Fogar och konstruktioner 10 p
 • Behärskande av maskiner och verktyg, inkl. arbetssäkerhet 10 p
 • Kapnota 10 p 
 • Materialanvändning och nya komponenter 5 p 
 • Slutfinish och produktens funktionalitet 20 p
 • Tidsanvändning 5 p
 • Förhandsuppgift 10 p

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.