410 Anläggning av grönområde

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är trädgårdsmästare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet gälla till exempel uppgifter med försäljning av produkter och tjänster i en blomster- och trädgårdsaffär, att vara odlare i trädgårdsproduktion eller underhållsuppgifter inom anläggning av grönområden eller på grönområden.

#mästare2021 #anläggningavgrönområde

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Anläggning av grönområde är en teknisk yrkesbransch där man använder många olika slags maskiner och anordningar. Även växtanvändning och växtkännedom har en viktig roll. Tävlingsuppgiften kan bestå av planteringar, stenläggning, trappor samt olika slags material inom anläggning av grönområden.

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Kraven på yrkesskicklighet i uppgiftsmodulerna samstämmer med kravnivån berömliga i examensgrunderna.

Styrgrupp

 • Ismo Lindroth, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Juha Karvonen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Thomas Vasenius, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Miikka Kääntä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Sanna Kivistö, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Jussi Häkkinen, Bitucomp OY 
 • Ari Peltola, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.