401 Möbelsnickare / Final

Finalister

Teemu Haimilahti

Koulutuskeskus Salpaus

Iiro Hiltula

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Fredrik Häggman

Optima

Igor Iaruk

Omnia

Rasmus Joki

SASKY

Herkko Nenonen

Etelä-Savon ammattiopisto

Isto Niiranen

Ammattiopisto SAMIedu

Ilo Pesonen

Luksia

Finalplats

Koulutuskeskus JEDU
Opintie 2, 85100 Kalajoki

Tävlingsuppgifter

I tävlingen ska den tävlande tillverka en produkt inom möbelsnickeribranschen. Den tävlande ska kunna använda de vanligaste maskinerna och handverktygen inom möbelsnickeribranschen, använda CNC-maskin på ett ändamålsenligt och säkert sätt samt kunna välja en lämplig ordningsföljd för arbetet med tanke på uppgiften. De färdiga arbetena ska vara måttnoggranna och uppfylla kvalitetskraven, även tidtabellen beaktas. De färdiga produkterna ska vara i säljbart skick.

Finalarbetet inom grenen för möbelsnickare är att tillverka en produkt enligt givna instruktioner. Den tävlande gör kaplistor från vilka man ser storlekarna och mängden material. Från detta fortskrider arbetet från en maskin till nästa medan den tävlande stegvis gör olika bearbetningsskeden. Slutligen gör den tävlande den sista finslipningen och monterar ihop produkterna. Bedömningsgrunderna för de små bruksprodukterna som tillverkas motsvarar nivån för B5 berömliga.

Krav på yrkesskicklighet

 • förmåga att läsa ritningar
 • behärska kaplistor
 • behärska användningen av grundläggande arbetsredskap
 • korrekt användning av handverktyg och (handstyrda) maskiner
 • användning av träbearbetningsmaskiner
 • arbetssäkerhet
 • behärska träbearbetningens grundläggande metoder
 • grunderna för finslipning av en produkt
 • montering
 • att tillverka en försäljningsduglig produkt

Exempelbild av produkten

Grenens tidtabell

31.8 – 1.9.2021

Material och maskiner

Material och maskiner som används i tävlingen 

Förutom förbehandlat material har den tävlande också grenområdets maskiner och apparater till sitt förfogande. Tillverkningen av produkten görs med möbelsnickeribranschens bearbetningsmaskiners.  

Praktiska råd

De praktiska anvisningarna uppdateras när vi fått noggrannare rekommendationer gällande Corona. 

Domare

 • Huvuddomare, Jaakko Järvi, Puulon Oy 
 • Jouni Aho, Gradia 
 • Kari Murro, Winnova 
 • Tero Köyhäjoki, Centria

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul A

Tidtabell och poäng

Poäng: 17 p
 • Tillverkning av kaplista 
 • Användning av maskiner och apparater  
 • arbetssäkerhet 
 • Bearbetningsskede 1 genomfört.

Bedömningsgrunder 

Arbetssäkerhet, behärskande av maskiner och apparater, objekt som mäts samt läsning av ritningar

Modul B

Tidtabell och poäng

 • Användning av CNC-maskin
 • Bearbetningsskede 2 genomfört 
 • Användning av maskiner och apparater  
 • arbetssäkerhet 

Bedömningsgrunder 

Arbetssäkerhet, behärskande av maskiner och apparater, objekt som mäts samt cnc-delen

Modul C

Tidtabell och poäng

 • Finslipning/slutfinish 
 • Montering 
 • Tidsanvändning 
 • Färdig produkt 

Bedömningsgrunder 

Arbetssäkerhet, objekt som mäts, behärskande av material, färdig produkt

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla finaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.