309 Hästskötsel / Semifinal

Tid

Torsdag 4.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Katri Korpi, Harjun Oppimiskeskus

katri.korpi@harjunopk.fi

044 088 7606

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.  

Tävlingsuppgifter

Modul 1. Visning av häst, 1h

Den tävlandes uppgift är att visa hästen enligt Hippos utställningsanvisningar för finska hästar och varmblodstravare. Hästen behöver inte flätas. De tävlande arbetar i par med att göra i ordning hästen inför visningen.

Modul 2. Rengöring av box, 20 min.

Den tävlandes uppgift är att rengöra den box som hen anvisas.

Modul 3. Identifiering av foder och kvalitetsbedömning, 20 min.

Den tävlandes uppgift är att känna igen fodersorterna och bedöma kvaliteten på fodret.

Grenens tidtabell

8.00 De tävlande anländer till tävlingsplatsen. Allmän info åt domarna.
8.45 Allmän info åt de tävlande
9.00 – 10.00 Rengöring av box. Grenens och tävlingsarrangörens planerade tidtabell per tävlande
10.15 10.45 Förberedelser inför visning av häst
10.45 11.15 Visning av häst (enligt tidtabell per tävlande)
Lunch
12.30 14.00 Identifiering av foder och kvalitetsbedömning
14.00 14.15 Bedömning
14.15 Feedback och resultat 
14.30 Insamling av dokument (bilder, videon)

För all tidsplanering ska ovannämnda grenvisa tidtabell följas.

Material och maskiner

Tävlingsarrangören ser till att var och en har tillgång till den utrustning samt de redskap och tillbehör som behövs för att visa upp en häst och för att rengöra boxen.

De tävlande tar med sig egen lämplig utrustning för hantering och skötsel av hästen (även hjälm och säkerhetsskor).

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Visning av häst

Tidtabell

Tillgänglig tid:60 min
Poäng:42 p

Kl 9.00-11.30
Kl 12.30-14.00

Alla tävlande får en egen personlig tidtabell, uppgiften genomförs enligt denna.  

Bedömningskriterier

Visning av häst (inklusive arbetssäkerhet och företagsamhet)

 • Förberedelse av hästen inför visningen  0-5 p
 • Förmåga att samarbeta i par  0–5 p
 • Hantering av hästen  0–8,5 p
 • Visning av rörelser  0–6 p
 • Visning av hästens uppbyggnad  0–5,5 p
 • Eget uppträdande  0–6 p
 • Arbetssäkerhet  0–6 p

Modul 2/Rengöring av box

Tidtabell

Tillgänglig tid:20 min
Poäng:42 p

Kl. 9.00-10.50
Kl. 12.30-14.20

Alla tävlande får en egen personlig tidtabell, uppgiften genomförs enligt denna.           

Bedömningskriterier

Rengöring av box (inklusive arbetshälsa och företagsamhet)

 • Hästen leds ut ur boxen  0–4 p
 • Borttagande av gödsel  0–5 p
 • Borttagande av urin  0–5 p
 • Rengöring av mat- och vattenkoppar  0–4 p
 • Strömängden  0–4 p
 • Flinkhet  0–4 p
 • Arbetets slutresultat  0–4 p
 • Ergonomi  0–4 p
 • Arbetssäkerhet  0–4 p
 • Bedömning av hästens hälsa  0–4 p

Modul 3/Identifiering av foder samt kvalitetsbedömning

Tidtabell

Tillgänglig tid:20 min
Poäng:16 p

Kl. 9.00-11.40
Kl. 12.30-13.50 

Alla tävlande får en egen personlig tidtabell, uppgiften genomförs enligt denna.                 

Bedömningskriterier

Identifiering av foder samt kvalitetsbedömning

 • Identifering av foder 0–6 p
 • Utvärdering av fodrets egenskaper 0–10 p

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.