304 Floristik / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

I semifinalen arbetar den tävlande vid sin egen arbetspunkt. De tävlande får en noggrannare tävlingsuppgift i början av tävlingsdagen. I bedömningskriterierna beaktas Mästare-tävlingens obligatoriska teman (företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet).

Bedömningshelheterna och bedömningskriterierna baserar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen, kraven i kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel. Tävlingsuppgifterna baserar sig på målen för examensdelarna Kundbetjäning och arbete i en blomster- och trädgårdshandel samt Utförande av blomsterbinderihelheter. Kravnivån är i enlighet med bedömningskriterierna för berömlig nivå (B5) i examensgrunderna.

Helhetsarbetstiden är 4 timmar 45 minuter och det totala poängantalet är 100.

Grenens tidtabell

Tävlingen genomförs samtidigt på alla semifinalorter enligt följande tidtabell.

8.30 – 9.00 Info
9.00 – 10.15 Modul 1 / Materialet sätts i affärsdugligt skick, 10 p, (1h 15min)
10.30 – 11.45 Modul 2 / Bukett, ska överräckas 35 p, (1h 15min)
11.45 – 12.30 Paus, Lunch
12.30 – 13.45 Modul 3 / Uppsättning, 35 p, (1h 15min)
13.45 – 14.15 Modul 4 / Textning,10 p, (30 min)
14.30 – 15.00 Modul 5 / Förpackning av bukett, 10 p, (30 min)

Resultaten offentliggörs så fort som möjligt efter tävlingsuppgifterna
*obs. det nya bedömningssättet kan påverka tiden för resultatens offentliggörande med flera dagar

Material och maskiner

Tävlingsarrangören ser till så det finns ett arbetsbord samt annat behövligt tävlingsmaterial för varje tävlande.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig åtminstone blomsterkniv, sekatör (ståltrådssax) och anteckningsredskap. Andra hjälpredskap som t.ex. sax, tång av annat slag och dylikt får användas, men inga eldrivna apparater är tillåtna.

MATERIAL

Varje tävlande har egna växtmaterial och tillbehör till förfogande. Dessutom finns ett tillbehörsbord som är i gemensam användning. Allt material är likadant på de olika semifinalplatserna. Varje tävlande ansvarar själv för sina tillbehör, material, arbetsredskap samt den egna tävlingspunkten. Den tävlande ska ta med sig åtminstone blomsterkniv, sekatör (ståltrådssax) och anteckningsredskap. Andra hjälpredskap som t.ex. sax, tång av annat slag och dylikt får användas, men inga eldrivna apparater är tillåtna.

DOMARKÅR OCH BEDÖMNING

På varje semifinalort finns ett antal domare på plats. För den kvalitativa bedömningen finns en domarkår som deltar på distans. Dessa bedömer tävlingsprestationen på distans via e online plattform. Tävlingsprestationerna sparas på enhetligt sätt för domarna att granska.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Materialet sätts i affärsdugligt skick

Tidtabell

Tillgänglig tid:1 h 15 min
Poäng:10 p

TID: 9.00 – 10.15

 • Du ska sätta alla snittblommor och bladgrönt i affärsdugligt skick inom ramen för tävlingstiden.
 • Du kan använda kärl enligt eget behov.
 • Det finns listor över allt material.
 • Om du märker fel eller brister i materialet, berätta genast åt tävlingsarrangören.

Bedömningskriterier

Kvantitativ bedömning totalt 10 p

 • Förmåga att hantera materialet 1.50
 • Arbetets följdriktighet och snabbhet 1.00
 • Förmåga att använda arbetsredskap 1.00
 • Sugytor och säkrande av saftspänning 2.00
 • Snygghet och ordning i arbetsmiljön 2.00
 • Arbetsergonomi 0.50
 • Behärskande av avfallssortering 0.50
 • Vattenmängd i vaser 0.50
 • behärskande av tidsanvändningen 1.00

Modul 2/Bukett, ska överräckas

Tidtabell

Tillgänglig tid:1 h 15 min
Poäng:35 p

TID: 10.30 – 11.45

 • Tillverka en bukett som ska överräckas åt en artist
 • Den tävlande väljer själv bukettens form och färg
 • Man får använda konstruktioner.
 • Buketten ska utföras så att stjälkarna binds med spiral- och likriktningsteknik (parallell). Buketten ska ha en dominerande bindning.
 • Ställ buketten på angiven plats
 • Sätt en namnlapp på buketten.

OBS! Buketten packas senare i uppgift 4.

Bedömningskriterier

Kvalitativ bedömning totalt 20 p

 • Val av material 3.00
 • Användning av material 4.00
 • Behärskande av färglära 4.00
 • Behärskande av kompositionslära 4.00
 • Idéns lämplighet för uppdraget 5.00

Kvantitativ bedömning totalt 15 p

 • Överräckningsfunktionalitet 2.00
 • Teknisk balans 3.00
 • Hållbarhet 3.00
 • Behärskande av arrangemangssättet 2.00
 • Sugytor och säkrande av saftspänning 3.00
 • Stjälkarnas renhet 2.00

Modul 3/Uppsättning för ett bord

Tidtabell

Tillgänglig tid:1 h 30 min
Poäng:35 p

TID: 12.30 – 13.45

 • Tillverka en uppsättning i givet kärl till ett festbord för en vändagsmiddag för 8 personer
 • Bordets storlek 220 cm x 70 cm
 • Bordet har en vit duk
 • En bild av dukningsmaterialet finns att se under tävlingsdagen
 • Beställaren har gett er fria händer, men arbetet ska vara minst 100 cm långt
 • Festens tema är vänskap

Bedömningskriterier

Kvalitativ bedömning totalt 18 p

 • Idéns tidsenlighet och lämplighet för temat 5.00
 • Val och användning av material 5.00
 • Behärskande av färglära 4.00
 • Behärskande av kompositionslära 4.00

Kvantitativ bedömning totalt 17 p

 • Teknikens ändamålsenlighet 4.00
 • Arbetets följdriktighet 3.00
 • Teknikens hållbarhet 3.00
 • Behärskande av arrangemangssättet 3.00
 • Behärskande av tidsanvändning 3.00
 • Att följa anvisningar 1.00

Modul 4/Textning av meny kort

Tidtabell

Tillgänglig tid:30 min
Poäng:10 p

TID: 13.45 – 14.15

 • Texta ett minikort för hand enligt givna instruktioner
 • Komponera kortet så det passar temat
 • Du har olika slags pappersmaterial till förfogande.

Bedömningskriterier

Kvalitativ bedömning totalt 5 p

 • Komponering av text till meny kortet 3.00
 • Meny kortets utseende så det passar temat 2.00

Kvantitativ bedömning totalt 5 p

 • Textens korrekthet på meny kortet 3.00
 • Att följa anvisningar 2.00

Modul 5/Förpackning av bukett

Tidtabell

Tillgänglig tid:30 min
Poäng:10 p

TID: 14.30 – 15.00

 • Förpacka din bukett med det förpackningsmaterial som du fått
 • Buketten ska transporteras inomhus och den ska överräckas åt artisten samma dag

Bedömningskriterier

Kvalitativ bedömning totalt 6 p

 • Beaktandet av paketets användningsändamål och lämplighet för ändamålet 3.00
 • Paketets kvalitet och utseende 3.00

Kvantitativ bedömning totalt 4 p

 • Paketets hållbarhet 2.00
 • Beaktande av paketes produktsäkerhet 2.00

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.