305 Närvårdare / Semifinal

Tid

Tisdag 2.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkordinator

Tävlingsuppgifter

Uppgifternas förverkligas som tre moduler.

Varje modul pågår 1-1,5 h. Tävlingsuppgifterna genomförs via Forms och den tävlande svarar på frågorna med hjälp av en dator. Varje tävlande ska ha en dator till förfogande.

Modul 1.

 • Arbetets kärnkompetens

Modul 2.

 • Verksamhet inom miljö för småbarnsfostran

Modul 3.

 • Flervalsfrågor   

Tävlingsuppgifterna / kraven på kunnande baserar sig på kriterierna på berömlig nivå i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Tävlingsuppgifterna bedöms med skala 0-100p

Grenens tidtabell

Semifinalen avgörs kl 9-15

 • följeslagarna testar webblänken mellan kl. 8-9
 • i tävlingstiden ingår lunchpaus samt en kortare paus

Preliminär tidtabell

kl 8-9 följeslagarna testar webblänken

kl 9-9.15 Gemensam öppning av tävlingsdagen via Teams

kl 9.30-11 Modul 1

kl 11-11.45 Lunchpaus

kl 11.45-12.30 Modul 2

kl 12.30-13.00 Paus

kl 13.00 -14.00 Modul 3 (kan komma att preciseras tills den 8.1.2021).

Material och maskiner

De tävlande svarar på tävlingsuppgifterna med hjälp av en dator. Varje tävlande ska ha en dator till sitt förfogande.

Praktiska råd

De tävlande ska bestyrka sin identitet med Id-kort, körkort eller liknande (också FPA-kortet är ok).

De tävlande ska ha med sig namnskylt och arbetsskor.

Dessutom ska de tävlande fästa uppmärksamhet vid allmän prydlighet och lämplig klädsel.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Arbetets kärnkompetens

Tidtabell

Tillgänglig tid:1 h 30 min
Poäng:40 p
 • tre delar (a, b och c), innehållande bl.a. video-observationer

Modul 2/Verksamhet inom miljö för småbarnsfostran

Tidtabell

Tillgänglig tid:45 min
Poäng:20 p
 • flervalsuppgifter och video-observationsuppgifter

Modul 3/Flervalsuppgifter

Tidtabell

Tillgänglig tid:1 h
Poäng:40 p
 • 40 flervalsuppgifter

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.