306 Rengöringsservice / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.  

Tävlingsuppgifter

Modul 1

Igenkänningsuppgift 

Modul 2

Underhållsstädning av klassrum

Modul 3

Grundrengöring av stol med textilyta

De tävlande gör sin tävlingsprestation individuellt.

En eventuell 30% ändring av tävlingsuppgiften meddelas åt de tävlande när den egna tävlingstiden startar.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. Som grund används de obligatoriska delarna i kompetensområdet för hemarbetsservice och i kompetensområdet för lokalvårdare i grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga i examensgrunderna.

Hemvårdare (ge): Produktion av kundorienterade rengörings- och fastighetstjänster, Produktion av hemstädningstjänster

Lokalvårdare (ge): Produktion av kundorienterade rengörings- och fastighetstjänster, Underhållsstädningstjänster, Storstädningstjänster

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är kl. 7.45-15.05.

Material och maskiner

På tävlingsområdet finns tävlingspunkter och städcentraler med grundutrustning för underhållstädning och storstädning.

Det är förbjudet att använda egen mobiltelefon eller andra mobila enheter under tävlingen.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
  • Ändamålsenlig arbetsdräkt och arbetsskor (OBS! inte crocs, inte collegebyxor) samt skyddsutrustning

Tävlande erbjuds lunch.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
  • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
  • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
  • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.