411 Infrarakentaminen / Semifinaali

Aika

Torstai 4.2.2021

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaalikoordinaattorit

Kilpailutehtävät

Moduuli 1. Teoriatiedon hallinta 

Tehtävänä on vastata kilpailulomakkeiden kysymyksiin liittyen piirustusten tulkintaan sekä alan yleistietoon liittyviin monivalintakysymyksiin. Piirustusten luku on normaalia maarakennustyömaalla käytettävien suunnitelmien tulkintaa. Monivalintakysymykset liittyvät maarakenteiden tuntemukseen, turvalliseen työskentelyyn ja maarakennuskoneiden tekniikkaan sekä maarakennuskoneiden käyttöön. 

Moduuli 2. Mittausharjoitus 

Tehtävässä tavoitellaan tasolaserin peruskäyttöä ja koron siirtoa. Tehtävä suoritetaan annettujen ohjeiden mukaan. 

Moduuli 3.  Maarakennuskoneiden käyttö 

Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia maarakennuskoneiden käytössä. Kilpailutehtävä suoritetaan ulkoalueella. Toimitsija auttaa tutustumisvaiheessa koneen käyttöön liittyvissä asioissa. 

Moduuli 4. Päivittäiset ja ennakoivat huollot  

Tehtävä on kaksiosainen ja se on laadittu siten, että se vastaa ammatillisten tutkinnon osien kiitettävää tasoa. Tehtävän suorituksessa arvioidaan kilpailijan koneen tuntemusta sekä kykyä hyödyntää työturvallista, järjestelmällistä, huolellista ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa.  

Ensimmäisessä osassa tehtävää kilpailija tunnistaa maarakennuskoneen komponentteja digitaalisesti/luonnossa. Toisessa osassa kilpailija suorittaa annetun koneiden huoltoon liittyvän huolto-, kunnossapito- tai vianhakutehtävän. 

Lajin aikataulu

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 4-6 tuntia. 

Kilpailupäivä 8.00-16.00. 

Materiaalit ja laitteet

 • Maarakennuskoneet
 • Normaalit maarakennuskoneen huoltotöiden vaatimat työkalut
 • Kysymyslomake, piirustukset kirjoitusvälineet ja suhdeviivain

Käytännön ohjeita

Kilpailijalla tulee olla mukana

 • ulkona tapahtuvaan työskentelyyn sopivat (asetuksen EN 471 tai EN ISO 20471) mukaiset huomioväriset työvaatteet, turvakengät ja muut rakennustyömaalla tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet   
 • henkilökortti, ajokortti tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa) 

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Teoriatiedon hallinta

Aikataulu

Käytettävä aika:n. 60 min
Pisteet:x p

Arviointiperusteet

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Moduulin arviointi pohjautuu rakennusalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä.

Pisteytys tehtävävastauksien mukaan

Moduuli 2/Mittausharjoitus

Aikataulu

Käytettävä aika:10 min + 50 min
Pisteet:x p

Tutustuminen ja suunnitelu 10 minuuttia sekä tehtävään aikaa 50 minuuttia. 

Arviointiperusteet

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Moduulin arviointi pohjautuu rakennusalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä.

Tuomarit arvioivat tehdyn suorituksen laaditun pisteytyksen mukaan. 

Moduuli 3/ Maarakennuskoneiden käyttö

Aikataulu

Käytettävä aika:1 h 30 min
Pisteet:x p

Arviointiperusteet

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Moduulin arviointi pohjautuu rakennusalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä.

Tuomarit arvioivat tehdyn suorituksen laaditun pisteytyksen mukaan.

Moduuli 4/ Päivittäiset ja ennakoivat huollot

Aikataulu

Käytettävä aika:1 h 30 min
Pisteet:x p

Arviointiperusteet

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Moduulin arviointi pohjautuu rakennusalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä.

Tuomarit arvioivat tehdyn suorituksen laaditun pisteytyksen mukaan.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.