308 Visuaalinen myyntityö / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 3.2.2021

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaalikoordinaattori

Kilpailijamäärä

Tässä lajissa semifinaaleihin osallistuvien määrää ei ole rajoitettu.

Kilpailutehtävät

Toteutus 

Huoltaja-opettaja järjestää semifinaalin omassa oppilaitoksessa ja valvoo suorituksen toisen opettajan kanssa. Kilpailun aikana huoltaja-opettaja tai toinen opettaja kuvaa lähtötilanteen sekä aina puolen tunnin välein tuotoksen. Hän toimittaa kuvat sekä oppilaan tuoman raportin ja itsearvioinnin sähköpostitse päätuomareille kilpailutilanteen päätyttyä.  

Ennakkotehtävä

Ennakkoon kilpailija etsii sopivan vähittäiskaupan ja valitsee ajankohtaiset keittiöosaston tuotteet sekä toimittaa ne ennen kilpailua koululle sovittuun tilaan. 

Moduuli 1. Työtehtävän toteuttaminen 

Tehtävänä on toteuttaa pöytäesillepano. Kohderyhmänä ovat vähittäiskaupan asiakkaat. Ennakkoon haetut tuotteet tulee olla kilpailutilanteessa käytettävissä. Yritys antaa kilpailijoiden käyttöön tuotteet ja markkinointimateriaalin, ja näistä tuotteista kilpailija suunnittelee yrityksen visuaalista ilmettä ja kohderyhmää tavoittelevan keittiöosaston tuote-esillepanon.  

Moduuli 2. Työsuoritus ja tulos 

Semifinaalitehtävänä on toteuttaa elämyksellinen ja kaupallisesti kiinnostava esillepano yritys ja kohderyhmä huomioiden. Esillepanon teemana on ajankohtaisen keittiöosaston pöydän tekeminen. Kilpailija tuottaa esillepanossa tarvittavan asiakasinformaation tietokoneella tai käsin. 

Kilpailijan käytettävissä ovat yrityksen tuotteet, markkinointimateriaali ja kilpailupaikalla oleva pöytä, kehykset ja tekstausvälineet ja –paperit sekä tietokone. Kilpailutyössä tulee huomioida esillepanon visuaalinen ilme, kaupallisuus ja elämyksellisyys. 

Kilpailija osaa sekä perustella tekemänsä visuaaliset ratkaisut että arvioida oman työskentelynsä vahvuuksia ja kehittämiskohteita (raporttiin liitettävässä itsearvioinnissa). 

Ennakkoon opiskelija raportoi yritysyhteistyön vähittäiskaupan kanssa kirjallisesti ja varmistaa, että tuotos on mukana kilpailutilanteessa ja on toimitettavissa sähköpostitse päätuomareille. 

Moduuli 3. Itsearviointi 

Kilpailija osaa sekä perustella tekemänsä visuaaliset ratkaisut huomioiden kilpailutehtävän tehtävänannon ja kohderyhmän että arvioida oman työskentelynsä vahvuuksia ja kehittämiskohteita (kirjallinen itsearviointi raportin liitteenä). 

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika 

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 1,5 tuntia. Kilpailutehtävä on sama kaikille, mutta esillepanon tuotteet voivat vaihdella.  

Etukäteen kilpailija sopii paikallisen vähittäiskaupan kanssa esillepanoon tarvittavat tuotteet ja tuo mukanaan kilpailupaikalle kilpailutilanteeseen. Hän myös tekee raportin tästä etukäteen. 

Pääasialliset arviointikriteerit 

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p. Päätuomareita on kolme: Kirsi Salmelainen, Katri Martikainen ja Sirkka Eronen. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Semifinaalitehtävän arviointi on 100% määrällistä. Arvioinnin suorittaa 3 tuomaria. Tehtävät ovat identtiset kaikilla semifinaalipaikkakunnilla. 

Esimerkki arvioinnista: 

  • Työtehtävän toteuttaminen (30 pistettä) 
  • Työsuoritus ja tulos (60 pistettä) 
  • Itsearviointi ja raportti (10 pistettä) 

Lajin aikataulu

Klo 13.00 alkaen

Kilpailuaika on 1,5 tuntia (huom. ennakkotehtävä) 

Materiaalit ja laitteet

Tietokone/tulostin, tekstausvälineet, pleksi/hintapidike, pöytä, kamera toimitetaan huoltaja-opettajan toimesta.

Tuotteet/materiaali, jotka opiskelijat ennakkoon hakevat paikallisesta vähittäiskaupasta ja toimittavat ennen kilpailua oppilaitokseen. 

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse oppilaitokseen esillepanoon tarvittavat tuotteet ja markkinointimateriaalin ennen kilpailutilannetta. Hän tekee myös raportin etukäteen yritysyhteistyöstä vähittäiskaupan kanssa. Itsearvioinnin kilpailija tekee oman suorituksensa jälkeen ja liittää sen raporttiin. 

Kilpailutilanteessa ei saa olla muuta somistustarviketta kuin ohjeessa on mainittu. 

Huoltaja-opettaja huolehtii pöydän, hintakyltit/pleksit ja tietokoneen/tekstausvälineet/paperia kilpailupaikalle. Hän varmistaa sopivan tilan, kameran sekä ajan, että hän sekä toinen opettaja pääsee seuraamaan ja dokumentoimaan kilpailutilanteen. Kilpailijan suorituksen jälkeen huoltaja-opettaja toimittaa vaaditut dokumentit päätuomareille sähköpostitse kirsi.salmelainen@riveria.fi

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Työtehtävän toteuttaminen

Aikataulu

Kaikkiin moduuleihin yhteensä käytettävissä oleva aika:1 h 30 min
Pisteet:30 p

Arviointiperusteet

Cis-lomakkeella, arviointi on 100 % määrällistä. Asteikko 0-100. Arvioinnin suorittaa kolme tuomaria. 

Moduuli 2/Työsuoritus ja tulos

Aikataulu

Kaikkiin moduuleihin yhteensä käytettävissä oleva aika:1 h 30 min
Pisteet:60 p

Arviointiperusteet

Cis-lomakkeella, arviointi on 100 % määrällistä. Asteikko 0-100. Arvioinnin suorittaa kolme tuomaria. 

Moduuli 3/Itsearviointi

Aikataulu

Kaikkiin moduuleihin yhteensä käytettävissä oleva aika:1 h 30 min
Pisteet:10 p

Arviointiperusteet

Itsearviointi tehdään kilpailusuorituksen jälkeen ja liitetään omaan raporttiin. Kilpailija perustelee tekemänsä visuaaliset ratkaisut huomioiden kilpailutehtävän, tehtäväannon etukäteen ja kohderyhmän. Hän osaa arvioida oman työnsä vahvuuksia ja kehittämiskohteita.  

Tämä toimitetaan päätuomareille sähköpostitse: kirsi.salmelainen@riveria.fi

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

  • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
  • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
  • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
  • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.