308 Visuellt försäljningsarbete / Final

Finalister

Jamina Berglund

Yrkesakademin i Österbotten

Armin Bilajac

Yrkesakademin i Österbotten

Kiia Karkoski

Savon ammattiopisto

Venny Lundberg

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Noora Salo

Perho Liiketalousopisto

Finalplats

OSAO Kaukovainio-enheten, palvelut (service)
Kotkantie 1, 90250 Uleåborg

Tävlingsuppgifter

Mästare2021-evenemangets teman är att jobba tillsammans, att främja jämlikhet, livslångt lärande och ansvar. 

Tävlingsuppgift tisdag 18.5.2021: 

Tävlingsuppgiften är att planera och förverkliga en bordsexponering med samarbetspartnerns produkter. Tävlingsuppgiften och tävlingsområdet är identiska för alla. Alla tävlande har likadana produkter, möbler och redskap till förfogande. Lottdragning i början av tävlingsdagen avgör vilka produkter som de tävlande får till användning i uppgiftsutförandet. Den tävlande fattar själv beslut om vilka möbler, redskap och produkter som hen använder i sin exponering. När prestationen avslutas ska den tävlande föra alla oanvända möbler, redskap och produkter till en anvisad plats, så att det på den färdigställda tävlingspunkten endast finns den bordexponering som domarkåren ska bedöma.  

Produkterna ska hållas i säljbart skick. Prisetiketter som finns på produkterna får inte tas bort. Den tävlande väljer själv på vilket sätt hen producerar kundinformation till bordsexponeringen. För produktion av kundinformation finns ett utrymme med redskap för textning, tuschpennor, papper, en egen dator åt varje tävlande, nätuppkoppling samt en gemensam färgprinter. De tävlande har tillgång till att använda Office-programmen, InDesign och Photoshop. 

Den tävlande ska dessutom kunna presentera och motivera sina val och lösningar gällande förverkligandet av exponeringen. Den tävlande ska också kunna bedöma sitt eget kunnande inom visuellt försäljningsarbete genom att ta fram styrkorna och utvecklingsmålen gällande det egna arbetet.  

Tävlingsuppgift onsdag 19.5.2021: 

Tävlingsuppgiften är att planera och förverkliga en pop-up försäljningspunkt med produkter från samarbetspartnern, ett företag med näthandel som skräddarsyr förpackningar. 

Tävlingsuppgiften och tävlingsområdet är identiska. Alla tävlande har likadana produkter, möbler och redskap till förfogande. Tilläggsmaterialet och dekorationsrekvisitan kan variera. Den tävlande väljer självständigt vilket tilläggsmaterial hen använder.  

Den tävlande väljer självständigt också vilka möbler, redskap och produkter som används i exponeringen. När prestationen avslutas ska den tävlande föra alla oanvända möbler, redskap och produkter till en anvisad plats, så att det på den färdigställda tävlingspunkten endast finns den pop-up försäljningspunkt som domarkåren ska bedöma.   

De produkter som finns i förpackningarna ska hållas i säljbart skick och prisetiketter som finns på produkterna får inte tas bort. De tävlande har dessutom produkter att använda från företaget som inte behöver hållas i säljbart skick. Den tävlande väljer själv på vilket sätt hen producerar kundinformation. För produktion av kundinformation finns ett utrymme med redskap för textning, tuschpennor, papper, datorer, nätuppkoppling samt en gemensam färgprinter. De tävlande har tillgång till att använda Office-programmen, InDesign och Photoshop. Om det uppstår tekniska problem så hjälper assistenterna med detta.  

Den tävlande ska dessutom kunna presentera och motivera sina val och lösningar gällande förverkligandet av uppgiften. Den tävlande ska också kunna bedöma sitt eget kunnande inom visuellt försäljningsarbete genom att ta fram styrkorna och utvecklingsmålen gällande det egna arbetet.  

 Tävlingsuppgift torsdag 20.5.2021: 

Tävlingsuppgiften är att planera en sidoprodukt till ett evenemang. Den tävlande väljer själv på vilket sätt hen vill visualisera sin plan, på dator eller för hand på mock up bottnar. Den tävlande har en dator, nätuppkoppling och programmen Office-paketet, InDesign och Photoshop till förfogande. Den tävlande ska planera en plansch till presentationen.  

Till presentationen har den tävlande följande till förfogande:  

 • lastpall 
 • staffli 
 • kapaplatta, 50 x 70cm 
 • färgprinter (storlek A4 och A3 finns att använda) 
 • kopieringspapper, tusch och träfärger 
 • små dekorationsföremål 
 • lim, tejp och andra fastsättningsredskap 
 • arbetsredskap: sax, mattkniv, metallinjal, skärmatta/underlägg 

Den tävlande ska dessutom kunna presentera och motivera sina val och lösningar gällande förverkligandet av uppgiften. Den tävlande ska också kunna bedöma sitt eget kunnande inom visuellt försäljningsarbete genom att ta fram styrkorna och utvecklingsmålen gällande det egna arbetet.  

Grenens tidtabell

Tisdag 18.5.2021 kl. 15.15-19.45  
Onsdag 19.5.2021 kl. 8.30-17.30 
Torsdag 20.5.2021 kl. 8.30-10.30 

Material och maskiner

För de tävlande finns allt som behövs för uppgifterna färdigt på tävlingsområdet; möbler, nivåer/hyllor, ställningar, fastsättningstillbehör, ställningar och ramar för prisuppgifter samt dekoratörens verktygsback.  

De tävlade har datorer, nätuppkoppling och en gemensam printer till förfogande. Datorerna har Office-programmen, InDesign och Photoshop. 

Redskap, tillbehör och material som alla tävlande har till sitt förfogande:  

 • mattknivar och skärmattor 
 • buntband 
 • dekorativa nålar 
 • 3D häftkuddar 
 • 2-sidig tejp  
 • tejpborstar (klädvårdsrullar) 
 • kapaplattor 
 • färgprinter 
 • datorer 
 • tusch och papper för textning  
 • småsaker till modul 3  
 • varma lim 
 • papperslim 

Praktiska anvisningar

Ifall finalen i visuellt försäljningsarbete används som yrkesprovsmiljö, bör man i god tid före finalen kontakta den grenansvarige. Vid bedömningen av yrkesprovet används blanketter från den tävlandes egna läroanstalt som följeslagaren tar med sig till tävlingsplatsen. Huvuddomaren ansvarar för yrkesprovsbedömningen.  

De tävlande har rätt att använda en svenskspråkig tolk. 

Domare

 • Huvuddomare Kirsi Salmelainen, Riveria
 • Outi Isokangas, Osuuskauppa Arina
 • Virpi Vainio, Digi- ja mainostoimisto Höyry
 • Taija Sailio, Vaatelaastari
 • Maiju Syvänperä, Gradia

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul A/Att skapa en bordsexponering

Tidtabell och poäng

Tisdag 18.5.2021 kl. 15.00-19.45 

Poäng:30 p

Bedömningsgrunder 

Kvantitativ bedömning

Modul B/Pop-up försäljningspunkt

Tidtabell och poäng 

Onsdag 19.5.2021 kl. 8.30-17.30  

Tillgänglig tid:
Poäng:60 p

Bedömningsgrunder 

Kvantitativ bedömning

Modul C/Planering av sidomaterial 

Tidtabell och poäng 

Torsdag 20.5.2021 kl. 8.30-10.30  

Tillgänglig tid:
Poäng:10 p

Bedömningsgrunder 

Kvantitativ bedömning

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla finaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.