Hälsosäkerhetsanvisningar för Mästare2021-evenemanget

Allmän säkerhet

I all vår verksamhet iakttar vi åtgärder och myndighetsanvisningar för att förhindra smittorisken. Dessa anvisningar för verksamheten bygger på de aktuella rekommendationer som THL och UKM gett. Vi följer med uppdateringen av de nationella rekommendationerna och informerar om dem på våra Mästare2021-webbsidor.

Vi följer regionförvaltningsverkets anvisningar om bl.a. åtgärder för hålla isär deltagarna såsom om förflyttningsområden, områdesbegränsningar, skyddsavstånd och upprätthållande av hygien. Den grenansvariga informerar om grenspecifika anvisningar.

Mästare2021-evenemanget arrangeras undantagsvis utan separat publik och på varje tävlingsplats är antalet personer noggrant begränsat.

Den som deltar i Mästare2021-evenemanget ska vara frisk

Coronaviruset förorsakar en luftvägsinfektion med symtom som bl.a. kan vara hosta, ont i halsen, feber, andnöd, muskelvärk, magbesvär och huvudvärk. Ingen ung eller vuxen människa ska delta i verksamheten om hon eller han har symtom som tyder på att hon eller han har insjuknat.

Deltagandet i evenemanget ska inhiberas om personen har symtom på en luftvägsinfektion eller har varit sjuk i en luftvägsinfektion just före evenemanget. Även om en annan som bor i samma hushåll har symtom på en luftvägsinfektion eller har varit sjuk i en luftvägsinfektion just före evenemanget, rekommenderas det att deltagandet inhiberas.

Det bästa sättet att skydda andra deltagare är att personer som blivit exponerade för infektionssjukdomen inte deltar.

Symtom eller insjuknande under Mästare2021-evenemanget

Om en person får symtom som tyder på coronaviruset eller insjuknar under evenemanget, flyttas personen omedelbart till ett särskilt rum för att vänta på transport. Eventuella sjukdomsfall ska meddelas till tävlingschef Petri Heikkinen (tfn. 050 512 4949). Den sändande organisationen ansvarar för den insjuknades transport hem.

Vid sjukdomsfall ges anvisningar även av de regionala corona-rådgivningarna.

Närkontakt med en som har symtom eller insjuknat undviks genom att man håller tillräckligt avstånd och skyddar sig med ansiktsmask.

Om coronavirussmitta konstateras under eller efter en verksamhet

Om en fastställd coronavirussmitta konstateras under Mästare2021-evenemanget åligger arbetet med att utreda smittkedjorna den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar.  Om coronavirussmitta konstateras hos någon deltagare ska det utredas om det har förekommit exponering och de exponerade ska spåras.

Personer i riskgrupper

Om en deltagare som tillhör en riskgrupp ska delta i Mästare2021-evenemanget, så är det deltagaren själv eller dennes vårdnadshavare som fattar beslut om deltagandet. Vid behov kan man i saken konsultera den vårdande läkaren. Sjukvårdsdistrikten har utarbetat noggrannare anvisningar om personer som hör till riskgrupper.

Verksamhet under Mästare2021-evenemanget

 Instruktioner för ett hälsosäkert genomförande av evenemanget:

Coronasäkra transporter 

Vi rekommenderar att man anländer med egen bil 

Att observera vid Mästare2021-evenemanget

Varje person som deltar i evenemanget deltar i evenemanget på eget ansvar. Evenemangets arrangör är inte ansvarig för en deltagares eventuella coronaexponering eller insjuknande i corona, och inte heller för de skador som dessa förorsakar.

Vid Mästare2021-evenemanget ordnas inga särskilda kvällssamkväm eller gruppträffar efter tävlingsdagarna. Gruppträffar utanför tävlingstiden ska undvikas.
 
Utöver anvisningen ska aktuella rådande myndighetsanvisningar iakttas.

Myndighetsanvisningar

Specialarrangemang

Specialarrangemang gällande tävlingsplatsen

Ansiktsmasker, desinfektionsmedel, tillgång på tvål och andra skyddsmedel

Parkeringsområdets arrangemang

Transporter

Måltider

Specialarrangemang gällande tävlingen eller dess förhandsarrangemang

Evenemanget har en lös tidtabell

Tävlingsområdets arrangemang

Försäkringar

I Mästare-tävlingens regler  har det beskrivits vilka som ansvarar för försäkringar (punkt 4.8.)

Mer info

Tävlingsledare

Sauli Jaara

sauli.jaara@osao.fi

040 033 0587

Tävlingschef

Petri Heikkinen

petri.heikkinen@osao.fi

050 512 4949

Du är möjligen intresserad av

Tre grenar gör upp om Mästare2021-medaljerna i Kalajoki den 31.8–1.9.2021

Finalen i Mästare2021-tävlingen arrangerades decentraliserat på tolv olika platser i […]

Mästarnas Mästare Noora Salo vill vara en bra förebild

Noora Salo, studerande vid Perho Liiketalousopisto, valdes till nya ambassadör […]

Tävlingsledare Sauli Jaara: TACK!

Mästare2021-tävlingarna är nu bakom oss. Evenemanget kulminerade i avslutningsceremonin den […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
  • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
  • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
  • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.