Genom yrkesskicklighetstävlingar rivs segregationens murar inom yrkesutbildningen

Finland hör till de länder som har mest könsindelade, segregerade val av utbildning i Europa. Inom yrkesutbildningen och genom yrkesskicklighetstävlingarna strävar man aktivt efter att bryta uppdelningen mellan manliga och kvinnliga yrken.

Färre än 10 % av alla löntagare arbetar idag i sådana branscher där arbetsstyrkan uppgår till minst 40 % av både kvinnor och män. Könsindelade yrken ger en fel bild av arbetsmarknaden, och den enskilda individens valmöjligheter, tillgodogörandet av kunnandet, jämlikheten inom lönesättning samt möjligheten att matcha arbetsplatser och arbetstagare är sådant som påverkas.

−En av de mest betydelsefulla aspekterna som påverkar valet av utbildning är igenkänning. Det känns ofta naturligare att välja en bransch som man själv är bekant med, än att välja en helt obekant bransch. De alternativ som förblir obekanta, är ofta sådana branscher som är icke-typiska för det egna könet, berättar projektutvecklingschef Johanna Matinmikko, som fungerar som jämställdhetsexpert inom Koulutuskuntayhtymä OSAO:s projekt ”Tasa-arvo tutuksi” (sve: Bli bekant med jämställdhet).

Via projektet har man inom OSAO arbetat med att minska segregationen bland annat genom att arrangera olika workshops åt personalen samt gett de studerande chansen att testa olika branscher. Erfarenheterna har varit positiva.

−Inom till exempel bilbranschen har vi jobbat hårt för att även kvinnor ska hitta branschen och känna sig välkomna. På motsvarande sätt har man inom närvårdar- och servitörutbildningen funderat på hur unga män i större utsträckning ska söka sig till branschen. Förändringsarbetet startar ofta från att man funderar över hur ett yrke kommuniceras utåt, med vilka bilder och med vilka ord, konstaterar Matinmikko.

Unga kvinnor behövs inom säkerhetsbranschen

Petra Mattila, Mästare2021 Uleåborg, säkerhetsbranschen. Bild: Tommi Miettunen (studio Valopilkku) / Skills Finland.

Säkerhetsbranschen ses i allmänhet som en manlig bransch, men motiverade studerande klarar sig bra inom branschen oavsett kön. Bland de sökande är ca 40 % kvinnor, och andelen kvinnor har hållits ganska konstant under de senaste åren, åtminstone i Uleåborgsregionen. Förmågan att komma överens och diskutera med människor samt öppenhet är viktiga egenskaper för de som söker sig till branschen. Ett arbetsskift kan ofta vara långt och innebära mycket fysisk aktivitet, och därför är det också bra att ha en god fysisk förmåga.

Petra Mattila som studerar till säkerhetsvakt vid OSAO deltar som finalist i grenen för säkerhetsbranschen i Mästare2021-tävlingen. När Petra inledde sina studier blev hon överraskad av att branschen är så mångsidig och att arbetsuppgifterna varierar stort. Som utbildad inom säkerhetsbranschen kan man förutom säkerhetsvakt också arbeta som värdetransportförare, säkerhetskontrollant, ordningsvakt, utförare av säkerhetsskyddsuppgifter eller inom receptionstjänster. Säkerhetsbranschen ger också en mycket stark grund för fortsatta studier: som säkerhetsvakt kan man vidareutbilda sig till polis, gränsbevakare, tulltjänsteman, kriminalvårdare eller räddningsman.

−Tidigare drömde jag om att bli polis, och från säkerhetsbranschen får man en bra grundutbildning inför polisskolan. Men nu drömmer jag istället om att i framtiden arbeta med uppgifter kopplade till arbetarskydd, berättar Mattila.

Mediateknik intresserar både kvinnor och män

Aleksi Keinonen. Mästare2021 Uleåborg, mediateknik. Bild: Juho Virinkoski (Gradia) / Skills Finland.

Indelningen syns dock inte inom alla branscher. Vid Gradia, som anordnar utbildning inom grafisk kommunikation samt står som värd för Mästare-grenen Mediateknik, studerar ungefär lika många kvinnor som män. Situationen har varit den samma redan i flera decennier.

När Gradias Aleksi Keinonen, finalist i grenen för mediateknik, funderade över sitt yrkesval, bekantade han sig omsorgsfullt med många olika alternativ. Valet föll på media-branschen.

−Jag funderade nog på andra alternativ också, men det som avgjorde valet var att jag är en kreativ person. Inom media-branschen får man jobba med trycksaker, utskrifter, fotografering och video. Könsfrågan påverkade inte alls. Jag tänkte inte på att någon bransch skulle vara mera mans- eller kvinnodominerande och att det på något sätt skulle ha betydelse för mig.

Du är möjligen intresserad av

Tre grenar gör upp om Mästare2021-medaljerna i Kalajoki den 31.8–1.9.2021

Finalen i Mästare2021-tävlingen arrangerades decentraliserat på tolv olika platser i […]

Mästarnas Mästare Noora Salo vill vara en bra förebild

Noora Salo, studerande vid Perho Liiketalousopisto, valdes till nya ambassadör […]

Tävlingsledare Sauli Jaara: TACK!

Mästare2021-tävlingarna är nu bakom oss. Evenemanget kulminerade i avslutningsceremonin den […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
  • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
  • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
  • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.