312 Turism / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.  

Tävlingsuppgifter

Modul 1. Planering och presentation av resepaket 50 p

Modul 2. Planering och förverkligande av programtjänst 50 p

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 3 h 30 min (mellan kl. 8.00 – 17.00).

Material och maskiner

De tävlande har 2 datorer / par till sitt förfogande. Datorerna har internetuppkoppling samt Microsoft Office-programpaket. De tävlande får ett USB-minne att spara tävlingsuppgifterna på.

Praktiska råd

Den tävlande tar med sig

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet är ok)
  • den tävlande ska ta med sig arbetskläder godkända av sin egen läroanstalt

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Planering och presentation av resepaket

Tidtabell

Tillgänglig tid:Kl. 8.30 – 11.30
Poäng:50 p

Bedömningskriterier

Tävlingsparets uppgift är att presentera Vasa som ett familjevänligt resmål vid havet.

I bedömningen används kriterier för följande examensdelar (B5) i examensgrunderna för grundexamen inom turismbranschen: Kundbetjäning inom turismbranschen, Försäljning av resetjänster.

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Modul 2/Planering och förverkligande av programtjänst

Tidtabell

Tillgänglig tid:Kl. 12.30 – 14.30
Poäng:50 p

Bedömningskriterier

Tävlingsparets uppgift är att planera och förverkliga en rekreationsdag (”tyky-dag”) åt kontorspersonalen på ett företag.

I bedömningen används kriterier för följande examensdelar (B5) i examensgrunderna för grundexamen inom turismbranschen: Kundbetjäning inom turismbranschen, Receptionsservice på ett hotell, Genomförande av turisttjänster.

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
  • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
  • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
  • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.