606 Styckegodsautomation / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Jyri Tulonen, Turun ammatti-instituutti

jyri.tulonen@turku.fi

044 907 3900

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Utrustning som används i uppgiften: 

 • 1 st Festo MecLab transportör
 • 1 st Festo MecLab manipulator
 • 1 st PLC, min 8 Digit IN + 8 Digit OUT som den tävlande fritt får välja
 • 1 st 24VDC strömkälla 
 • Programmeringsverktyg och -kabel
 • Personliga arbetsredskap och -skyddsglasögon 

Den tävlande får maskinerna isärplockade och uppgiften är att: 

Mekaniskt montera ihop dem enligt anvisningar och bilder installera och koppla sensorer med M8 anslutningar enligt scheman till terminalen. När båda maskinerna är klara ska de tävlande som uppgift mekaniskt sammanfoga stationerna med varandra så att de fungerar enligt uppgiftsuppdraget definierat sätt.  

Därefter är uppgiften att koppla maskinernas IO:n till PLC:n med en kabelhärva försedd med en mångpolig stöpsel. Uppgiften är att skala kabelns skyddsmantel, skala ledningarna och pressa på ändhylsor. Styrningssignalerna kopplas till PLC:ns IO-anslutningar enligt schemat. Matningsspänning på 24VDC koppla enligt schemat. 

Programmering av maskinkombination. De tävlandes uppgifter: reglera tryckluftsanordningarnas rörelsehastigheter enligt givna anvisningar. Justera och positionera alla sensorer enligt anvisningar. Skriva och testa maskinens PLC-program så att allt fungerar enligt funktionsbeskrivning. 

Tävlingstid

Tävlingstiden är 5 timmar.

Huvudsakliga bedömningskriterier

Installationsuppgiftens betoning är ca 70% 

 • Säkerhet, ibruktagningsmätningar 
 • Hållbar utveckling, tävlingens teman 
 • Mått
 • Installationens kvalitet

Programmeringsuppgiftens betoning ca 30% 

 • Manuell körning
 • Automatisk körning

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Lärarna på tävlingsorten bedömer samma bedömningsobjekt för alla tävlande vid den egna läroanstalten. Bedömarna är lärare och yrkeskunniga arbetslivsrepresentanter. Varje tävlande är närvarande vid bedömningen av det egna arbetet.

Exempel på bedömningen 

Koppling av transportörens och manipulatorns styrningskablar i logiken (kablarna skalade, hylsförsedda och rätt kopplade).

Grenens tidtabell

Tävlingen pågår mellan kl. 9.00 – 15.00, innehållande en lunchpaus.

Bedömningen påbörjas då uppgiften är färdig och senast kl. 15.

Material och maskiner

 • elbranschens material: kablar, ledningar, anslutningsdon, märkningstillbehör och tejp
 • el- och automationsutrustning: logik, handverktyg och multimeter

Praktiska råd

Den tävlande tar med sig

 • Identiteten bestyrks vid den egna läroanstalten.
 • Personlig skyddsutrustning (skärskyddshandskar, hjälm, ögon- och hörselskydd) samt arbetskläder
 • Handverktyg

Det är bra att ta med en dricksflaska. Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

TEAMS

För de lärare som kommer att delta som bedömare skapas en Teams-grupp och Teams mötet startar den 3.2.2021 kl. 08:30. Uppgiften ges via Teams-gruppen, i god tid innan tävlingen startar så att den kan printas. Teams mötet hålls öppet under hela tävlingen och under bedömningen.

Teams används inte för bedömning eller för övervakning. Meningen är att man gemensamt kan ställa frågor gällande uppgiften och bedömningen till styrgruppen. På så sätt får också alla deltagare svaren på frågorna samtidigt. Självklart är det ok att ha igång kameran för att ge lite mer liv och rörelse åt evenemanget.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.