606 Kappaletavara-automaatio / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 3.2.2021

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaalikoordinaattori

Jyri Tulonen, Turun ammatti-instituutti

jyri.tulonen@turku.fi

044 907 3900

Kilpailijamäärä

Tässä lajissa semifinaaleihin osallistuvien määrää ei ole rajoitettu.

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt  

Tehtävässä käytettävä laitteisto:  

 • 1 kplFesto MecLab kuljetin 
 • 1 kplFesto MecLab  manipulaattori 
 • 1kplKilpailijan vapaavalintainen PLC, min 8 Digit IN + 8 Digit OUT  
 • 1kpl24VDC virtalähde  
 • Ohjelmointityökalut ja -kaapeli  
 • Henkilökohtaiset työkalut ja -suojalasit  

Kilpailija saa käytettävät laitteet osiin purettuna ja tehtävänä on:  

Mekaaninen kokoonpano annettujen ohjeiden ja kuvien mukaisesti antureiden asennus ja kytkentä kaavioiden mukaisesti M8 liityntä terminaaliin. Kun molemmat laitteet ovat valmiit, tehtävänä on liittää asemat toisiinsa mekaanisesti siten, että laitteisto toimii tehtävänannossa erikseen määritellyllä tavalla. 

Tämän jälkeen tehtävänä on kytkeä laitteiden IO:t PLC:lle moninapapistokkeilla varustetuilla ryhmäkaapeleilla. Tehtävänä on kaapelin suojavaipan kuoriminen, yksittäisten johtimien kuoriminen ja holkittaminen. Ohjaussignaaleiden kytkentä PLC:n IO-liityntöihin kaavioiden mukaisesti. 24VDC syöttöjännitteen kytkeminen kaavioiden mukaisesti. 

Laitteistoyhdistelmän ohjelmointi. Kilpailijoiden tehtävät: säätävät paineilmalaitteiden liikenopeudet annettujen ohjeiden mukaisesti. Säätävät ja asemoivat kaikki tunnistimet ohjeiden mukaisesti. Laativat ja testaavat laitteiston PLC-ohjelman annetun toimintakuvauksen mukaisesti.  

Kilpailuun käytettävä aika 

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 5 tuntia. 

Pääasialliset arviointikriteerit  

Asennustehtävän painoarvo n.70%  

 • Turvallisuus, käyttöönottomittaukset  
 • Kestävä kehitys, kisan teemat  
 • Mitat  
 • Asennuksen laatu  

Ohjelmointitehtävän painoarvo n.30%  

 • Käsiajo  
 • Automaattiajo   

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p.  

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Kilpailupaikkakunnilla huoltajaopettajat arvioivat samat arviointikohteet kaikilta oppilaitoksen kilpailijoilta. Arvioijat ovat opettajia ja työelämän ammattilaisia. Kukin kilpailija on läsnä työnsä arvioinnissa.   

Esimerkki arvioinnista  

Kuljettimen ja manipulaattorin ohjauskaapeleiden kytkentä logiikkaan. (Kaapelit kuorittu, holkitettu ja kytketty oikein.) 

Lajin aikataulu

Kilpailu sijoittuu aikavälille 9.00 – 15.00, pitää sisällään lounastauon.

Arviointi aloitetaan, kun tehtävä on valmis ja viimeistään klo 15.00. 

Materiaalit ja laitteet

 • Sähköalan materiaalit: kaapelit, johtimet, liittimet, merkintätarvikkeet ja teipit 
 • Sähkö- ja automaatiolaitteet: logiikka, käsityökalut ja yleismittari 

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo tullessaan 

 • henkilöllisyys todetaan oppilaitoksessa. 
 • Henkilökohtaiset suojaimet (viiltosuojahanskat, kypärä, silmä- ja kuulosuojat) ja työvaatteet  
 • käsityökalut   

Juomapullo on suotavaa ottaa mukaan. Halutessaan voi tuoda pikku purtavaa.   

TEAMS 

Arvioiville opettajille perustetaan Teams-tiimi ja Teams-palaveri alkaa 3.2.2021 klo 8:30. Tehtävä annetaan Teams-tiimin kautta, hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua, tulostamista varten. Teams-tapahtumaa pidetään päällä koko kilpailun ja arviointien ajan.  

Teams:iä ei käytetä arviointiin tai valvontaan. Tarkoitus on, että tätä kautta on mahdollisuus esittää ohjausryhmälle tehtävään ja arviointiin liittyviä kysymyksiä yhteisesti. Näin myös vastaukset annetaan kaikille osallistujille samanaikaisesti. Sallittua on tietysti laittaa kameraa päälle ja elävöittää tapahtumaa. 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.