105 Användning av skogsmaskin / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Markku Anttoora, Länsirannikon koulutus Oy

markku.anttoora@winnova.fi

044 455 8005

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad

Modul 1. Flervalsuppgift gällande kännedom om skogsnaturen samt maskiner som används för maskinell drivning

Modul 2. Gallringsavverkning (John Deere E SIM4 seriens simulator)

Modul 3. Maskinell närtransport (John Deere E SIM4 seriens simulator)

Huvudsakliga bedömningskriterier

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0 – 100 poäng.

Uppgift 1. Poäng utifrån den tävlandes svar.
Uppgift 2. Simulatorn poängsätter den utförda övningen.
Uppgift 3. Simulatorn poängsätter den utförda övningen.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen av alla uppgifter baserar sig på objektiv bedömning.

Grenens tidtabell

8:30 De tävlande anländer till tävlingsplatsen

8:45 Kaffe och allmän info åt de tävlande och åt tränarna via Teams

9:00 – 10:00 Teoriuppgift via Microsoft Forms görs på dator, länken skickas per e-post

10:15 – 11:45 Simulatoruppgift enligt tidtabellen

11:45 – 12:30 Lunch, obligatorisk för alla

12:30 – 14:45 Simulatoruppgift enligt tidtabellen

14:45 Eftermiddagskaffe

15:00 Resultatet beräknas centraliserat WinNova / Jani Kujansuu

16:00 De inofficiella resultaten publiceras genast när de är färdiga

Material och maskiner

Tävlingsarrangören tillhandahåller en John Deere Sim4 simulator.

Praktiska råd

Den tävlande ska bestyrka sin identitet (också FPA-kortet är ok).

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Flervalsuppgift

Tidtabell

Tillgänglig tid:60 min + 5 min för att bekanta sig
Poäng:40 p

Bedömningskriterier

Uppgiften går ut på att besvara flervalsfrågor på en tävlingsblankett.  Flervalsfrågorna handlar om kännedom om skogsnaturen, hantering av gallringsbestånd och tekniken i en skogsmaskin. 

Hjälpmedel för uppgiften: 

 • frågeformulär 
 • anteckningsredskap 
 • Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 2014, ISBN 978-952-6612-22-5 eller den svenska översättningen “Råd i god skogsvård” (Metsäkustannus, ISBN:9789526612225).   Sidhänvisning eller annan hänvisning efteråt. 
 • Maastotaulukot, Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio,  6. upplagan, ISBN 978-952-338-033-2 eller den svenska översättningen Fälttabeller, Råd i god skogsvård, (Metsäkustannus, ISBN 9789526612362).  Sidhänvisning eller annan hänvisning efteråt. 
 • Servicebok/Manual, John Deere 1070E / 1170E Interim Tier 4, publikation 20141128, F680526. Sidhänvisning efteråt. 

Modul 2/Beståndsvårdande avverkning (John Deere E SIM4 seriens simulator)

Tidtabell

Tillgänglig tid:20 min + 5 min för att bekanta sig
Poäng:30 p

Bedömningskriterier

I uppgiften eftersträvas en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för både föraren och maskinen i en gallringsskog. Uppgiftens nivå motsvarar en berömlig prestation (B5) i maskinell avverkning. Tävlingsuppgiften utförs i simulatorförhållanden. Det reserveras 5 minuter för planering och för att bekanta sig med maskinen samt 20 minuter för den egentliga tävlingsuppgiften. En funktionär hjälper till i övnings- och tävlingsskedet i frågor som gäller användningen av simulatorn.


Händelser, situationer och inställningar
Området som ska gallras har märkts ut med röd färg och de märkta träden ska avlägsnas. Avverkningen påbörjas från figur 1. Stockarna kapas i enlighet med drivningsanvisningarna till olika virkessortiment, med beaktande av mått- och kvalitetskraven.


Simulatorinställningar
I uppgiften används en brukssimulator. Inga justeringar görs på simulatorn under uppgiften.

Grundinställningar
Länkbromsens spänning 100, kranens snabbhet 70.

Uppgiften kan ändras ca 30 %, och ändringen presenteras i början av tävlingsdagen.

Modul 3/Maskinell närtransport med skotare

Tidtabell

Tillgänglig tid:20 min + 5 min för att bekanta sig
Poäng:30 p

Bedömningskriterier

I uppgiften eftersträvas en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för både föraren och maskinen i en gallringsskog. Uppgiftens nivå motsvarar en berömlig prestation (B5) i skotning av virke. Tävlingsuppgiften utförs i simulatorförhållanden. Det reserveras 5 minuter för planering och för att bekanta sig med maskinen samt 20 minuter för den egentliga tävlingsuppgiften. En funktionär hjälper till i övnings- och tävlingsskedet i frågor som gäller användningen av simulatorn.

Händelser, situationer och inställningar
Den tävlande ska utföra skotningen enligt de givna drivningsinstruktionerna.

Simulatorinställningar
I uppgiften används en brukssimulator. Inga justeringar görs på simulatorn under uppgiften.

Grundinställningar
Länkbromsens spänning 100, kranens snabbhet 70.

Uppgiften kan ändras ca 30 %, och ändringen presenteras i början av tävlingsdagen.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.