105 Metsäkoneen käyttö / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 3.2.2021

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattori

Kilpailijamäärä

Tässä lajissa semifinaaleihin osallistuvien määrää ei ole rajoitettu.

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävien rakenne 

Moduuli 1. Monivalintatehtävä metsäluonnon tuntemuksesta sekä koneelliseen puunkorjuuseen käytettävistä koneista   

Moduuli 2. Kasvatushakkuu (John Deere E SIM4 -mallin simulaattori)    

Moduuli 3. Koneellinen puutavaran lähikuljetus (John Deere E SIM4 -mallin simulaattori)

Pääasialliset arviointikriteerit  

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0 – 100 pistettä.   

Tehtävä 1. Pisteytys tehtävävastauksien mukaan  
Tehtävä 2. Simulaattori pisteyttää tehdyn suorituksen  
Tehtävä 3. Simulaattori pisteyttää tehdyn suorituksen   

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta   

Kaikkien tehtävien arviointi perustuu objektiiviseen arviointiin.   

Lajin aikataulu

8:30 Saapuminen kilpailupaikalle.

8:45 Aamukahvit ja yleinen ohjeistus Teamssin kautta kilpailijoille ja huoltajille

9:00 – 10:00 Teoriatehtävä tietokoneella sähköpostilla saadun linkin kautta Microsoft Formsissa

10:15 – 11:45 Simulaattoritehtävien tekoa aikataulun mukaan

11:45 – 12:30 Lounas, kaikille pakollinen

12:30 – 14:45 Simulaattoritehtävien tekoa aikataulun mukaan

14:45 Iltapäiväkahvit

15:00 Tulosten laskenta kootusti WinNova / Jani Kujansuu

16:00 Epäviralliset tulokset julkaistaan välittömästi niiden valmistuttua

Materiaalit ja laitteet

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle John Deere Sim4 kevytsimulaattorin.

Käytännön ohjeita

Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti käy). 

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Monivalintatehtävä metsäluonnon tuntemuksesta sekä koneelliseen puunkorjuuseen käytettävistä koneista 

Aikataulu

Käytettävä aika:60 min + 5 min tutustuminen
Pisteet:40 p

Arviointiperusteet

Tehtävänä on vastata kilpailulomakkeen monivalintakysymyksiin. Monivalintakysymykset liittyvät metsäluonnon tuntemukseen, kasvatusmetsän käsittelyyn ja metsäkoneen tekniikkaan.   

Tehtävän ratkaisemiseen käytettävät apuvälineet:   

 • kysymyslomake  
 • kirjoitusvälineet  
 • Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 2014, ISBN 978-952-6612-22-5. Perässä sivuviittaus, tai muu viittaus  
 • Maastotaulukot, Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 6. painos, ISBN 978-952-338-033-2. Perässä sivuviittaus, tai muu viittaus  
 • Huoltokirja/Käyttöohje, John Deere 1070E/ 1170E Interim Tier 4, Julkaisu 20141128, F680526. Perässä sivuviittaus  

Moduuli 2/Kasvatushakkuu (John Deere E SIM4 -mallin simulaattori)

Aikataulu

Käytettävä aika:20 min + 5 min tutustuminen
Pisteet:30 p

Arviointiperusteet

Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia kasvatushakkuulla. Tehtävän taso on koneellisen puutavaran valmistuksen kiitettävä (K5) suoritus. Kilpailutehtävä suoritetaan simulaattoriolosuhteissa, aikaa on varattu tutustumiseen ja suunnitteluun 5 minuuttia ja varsinaiseen kilpailutehtävään 20 minuuttia. Toimitsija auttaa harjoitus- ja kilpailuvaiheessa simulaattorin käyttöön liittyvissä asioissa.   

Tapahtumat, tilanteet ja asetukset 
Harvennushakkuutyömaan rajaus on merkitty punaisella värillä, ja merkityt puut ovat poistettavia puita. Hakkuu aloitetaan kuviosta 1. Pölkyt katkotaan korjuuohjeen mukaan eri puutavaralajeiksi huomioiden mitta- ja laatuvaatimukset.   

Simulaattoriasetukset 
Tehtävässä käytetään käyttösimulaattoria, simulaattoria ei säädetä tehtävän aikana.   

Perussäädöt 
Riipukkeen kireys 100, nosturin nopeus 70.  

Tehtävän kuvaukseen voi tulla 30% muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa.  

Moduuli 3/Koneellinen puutavaran lähikuljetus

Aikataulu

Käytettävä aika:20 min + 5 min tutustuminen
Pisteet:30 p

Arviointiperusteet

Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia kasvatushakkuulla. Tehtävän taso on puutavaran lähikuljetuksen kiitettävä (K5) suoritus. Kilpailutehtävä suoritetaan simulaattoriolosuhteissa, aikaa on varattu tutustumiseen ja suunnitteluun 5 minuuttia ja varsinaiseen kilpailutehtävään 20 minuuttia. Toimitsija auttaa harjoitus- ja kilpailuvaiheessa simulaattorin käyttöön liittyvissä asioissa. 

Tapahtumat, tilanteet ja asetukset 

Kilpailija suorittaa lähikuljetuksen annettujen korjuuohjeiden mukaisesti. 

Simulaattoriasetukset 
Tehtävässä käytetään käyttösimulaattoria, simulaattoria ei säädetä tehtävän aikana.   

Perussäädöt 
Riipukkeen kireys 100, nosturin nopeus 70.  

Tehtävän kuvaukseen voi tulla 30% muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa. 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.