104 Transportlogistik / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinatorer

Juha Hämäläinen, WinNova

juha.hamalainen@winnova.fi

044 455 8011

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.  

Tävlingsuppgifter

Varje tävlingsuppgift är en egen modul.

Modul 1. Behärskande av teorikunskaper

De tävlande besvarar skriftliga flervalsfrågor kring företagande, hållbar utveckling, arbets- och trafiksäkerhet samt främjande av arbetsförmågan inom logistikbranschen. Tid för uppgiften 45 min.

Modul 2. Lastning av styckegodslast med motviktstruck eller hjullastare

Uppgiften är att förbereda en kapell semitrailer för lastning och därefter genomföra lastningen från sidan i lastutrymmet med motviktstruck eller hjullastare. Dessutom ska deltagaren säkerställa lasten och kontrollera godsvikten.  Tid 60 min.

Modul 3. Hantering av växelflak med kroklastväxlare och körskicklighetsuppgift med lastbil

Den tävlande ska utföra hantering av ett växelflak på en lastbil som är utrustad med kroklastväxlare. Dessutom ska den tävlande utföra en körskicklighetsuppgift med lastbil. Tid för uppgiften 60 min.

Bedömning

Tävlingsuppgifterna bedöms på skalan 0–100 p enligt CIS-poängberäkningssystemet. Bedömningen av uppgifterna baserar sig på bedömningskriterierna för kraven på yrkesskicklighet i grundexamen i logistik, nivån berömliga 5.

 • Behärskande av teorikunskaper 20 p
 • Lastning av styckegodslast med motviktstruck 50 poäng.
 • Hantering av växelflak med kroklastväxlare och körskicklighetsuppgift med lastbil 30 poäng.

Om de tävlande slutar på samma poängplats, avgörs placeringen i första hand av poängen för uppgift 1, Behärskande av teorikunskaper. I andra hand kommer uppgift 2, Lastning av styckegodslast med motviktstruck eller hjullastare.

Beskrivning över bedömningens genomförande

 • Kvantitativ bedömning 100 %
 • Bedömningen görs av grenens styrgrupp som vid behov säkerställer att poängsättningen är korrekt.

Exempel på bedömningen

Behärskande av arbetsprocessen (ca 30%)

 • planering av det egna arbetet
 • behärskande av arbetets helhet
 • ekologiskt och högklassigt arbete

Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material (ca 40%)

 • kontroller
 • lastning
 • säkring av lasten
 • hantering av fordonet

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet (ca 20%)

 • användning av instruktionsböcker
 • allmän kunskap om logistik
 • företagsamhet
 • kundbetjäning
 • väg- och godstrafikens lagstiftning

Nyckelkompetenser för livslångt lärande (ca 10%)

 • problemlösningsförmåga och interaktionsfärdigheter
 • användning av personlig skyddsutrustning
 • arbetssäkerhet

Grenens tidtabell

Semifinalerna arrangeras samtidigt på alla ställen under en och samma dag kl. 8:00-16:00 enligt den tidtabell som meddelas senare.

Material och maskiner

Tävlingsarrangören ser till att de maskiner, redskap, tillbehör och fordon som behövs för varje tävlande finns till hands, samt ger de tävlande vid behov introduktion i de maskiner som används i tävlingsuppgiften.

Utrustning som används:  N3 klassens lastbil med kroklastväxlare och växelflak, tidtagningsutrustning, kapell semitrailer, motviktstruck eller hjullastare, förlängningsgafflar, redskap för surrning och säkring av last, dator med nätuppkoppling, 2 st avfallskärl á 240 liter, trävirke minimilängd 5 m, 2 st IBC-kontar, 24 st tomma EUR-lastpallar, 6 varuvagnar och käglor för körskicklighetsuppgiften.

Utrustning för att ta bilder och för att filma bör finnas.

Praktiska råd

Den tävlande ska ha chaufförens varselkläder (enligt förordning EN 471 eller EN ISO 20471): jacka, byxor, skyddsskor och arbetshandskar) och anteckningsredskap samt kalkylator.

Den tävlande ska bestyrka sin identitet (också FPA-kortet är ok).

Det är förbjudet att använda mobiltelefon och att fotografera uppgifterna.

Modul 1/Behärskande av teorikunskaper

Tidtabell

Tillgänglig tid:45 min
Poäng:30 p

Bedömningskriterier

De tävlande besvarar skriftliga flervalsfrågor kring företagande, hållbar utveckling, arbets- och trafiksäkerhet samt främjande av arbetsförmågan inom logistikbranschen.

Tävlingsuppgifterna bedöms på skalan 0–100 p enligt CIS-poängberäkningssystemet. Bedömningen av uppgifterna baserar sig på bedömningskriterierna för kraven på yrkesskicklighet i grundexamen i logistik, nivån berömliga 5.

Modul 2/Lastning av styckegodslast med motviktstruck eller hjullastare

Tidtabell

Tillgänglig tid:60 min
Poäng:35 p

Bedömningskriterier

Uppgiften är att förbereda en kapell semitrailer för lastning och därefter genomföra lastningen från sidan i lastutrymmet med motviktstruck. Dessutom ska deltagaren säkerställa lasten och godsvikten.

Tävlingsuppgifterna bedöms på skalan 0–100 p enligt CIS-poängberäkningssystemet. Bedömningen av uppgifterna baserar sig på bedömningskriterierna för kraven på yrkesskicklighet i grundexamen i logistik, nivån berömliga 5.

Modul 3/Hantering av växelflak med kroklastväxlare och körskicklighetsuppgift med lastbil

Tidtabell

Tillgänglig tid:60 min
Poäng:35 p

Bedömningskriterier

Den tävlande ska utföra hantering av ett växelflak på en lastbil som är utrustad med kroklastväxlare. Dessutom ska den tävlande utföra en körskicklighetsuppgift med lastbil.

Tävlingsuppgifterna bedöms på skalan 0–100 p enligt CIS-poängberäkningssystemet. Bedömningen av uppgifterna baserar sig på bedömningskriterierna för kraven på yrkesskicklighet i grundexamen i logistik, nivån berömliga 5.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.