104 Kuljetuslogistiikka / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 3.2.2021  

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaalikoordinaattori

Juha Hämäläinen, WinNova

juha.hamalainen@winnova.fi

044 455 8011 

Kilpailijamäärä

Tässä lajissa semifinaaleihin osallistuvien määrää ei ole rajoitettu.

Kilpailutehtävät

Jokainen kilpailutehtävä on oma moduulinsa. 

Moduuli 1. Teoriatiedon hallinta  

Kilpailijat vastaavat logistiikka- alan yrittäjyyttä, kestävää kehitystä, työ- ja liikenneturvallisuutta sekä työkyvyn edistämistä koskeviin kirjallisiin monivalintakysymyksiin. Kesto 45 min. 

Moduuli 2. Kappaletavarakuorman lastaus vastapainotrukilla tai pyöräkuormaajalla

Tehtävänä on valmistella kapelliperävaunu kuormausta varten ja sen jälkeen lastata kuorma kyljestä kuormatilaan vastapainotrukilla tai pyöräkuormaajalla. Sen lisäksi osallistuja varmistaa kuorman ja tarkistaa rahdituspainot. Kesto 60 min. 

Moduuli 3. Vaihtolavan käsittely koukkulaitteella ja kuorma-auton ajotaitotehtävä 

Kilpailijan tehtävänä on suorittaa vaihtolavan käsittelytehtävä koukkulaitteella varustetulla kuorma-autolla. Tehtävässä kilpailija suorittaa lisäksi kuorma-auton ajotaitotehtävän. Kesto 60 min. 

Arviointi 

Tehtävien arvioinnissa käytetään CIS-pisteskaalaa 0-100 p. Tehtävien arviointi pohjautuu logistiikan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä 5. 

 • Teoriatiedon hallinta, 30 pistettä. 
 • Kappaletavarakuorman lastaus vastapainotrukilla tai pyöräkuormaajalla, 35 pistettä. 
 • Vaihtolavan käsittely koukkulaitteella ja kuorma-auton ajotaitotehtävä, 35 pistettä.  

Mikäli semifinaaleissa kilpailijat päätyvät samalle pistesijalle, ratkaisee tehtävän yksi teoriatiedon hallinta pisteet ensisijaisesti paremmuuden. Toissijaisesti paremmuuden ratkaisee tehtävän kaksi kappaletavarakuorman lastaus vastapainotrukilla tai pyöräkuormaajalla pisteet. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

 • Määrälliset arviot 100% 
 • Arvioinnin suorittaa lajiohjausryhmä, joka tarvittaessa varmistaa tehtävien pisteytysten oikeellisuuden. 

Esimerkki arvioinnista  

Työprosessin hallinta (noin 30%) 

 • oman työn suunnittelu 
 • työn kokonaisuuden hallinta 
 • ekologinen ja laadukas 

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta (noin 40%) 

 • tarkastukset 
 • kuormaus 
 • kuorman varmistus 
 • ajoneuvon käsittely 

Työn perustana olevan tiedon hallinta (noin 20%) 

 • käyttöohjekirjojen käyttö 
 • logistiikan yleistiedot 
 • yrittäjyys 
 • asiakaspalvelu 
 • tie- ja tavaraliikenteen lainsäädäntö 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot (noin 10%) 

 • ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot 
 • henkilökohtaisten suojainten käyttö 
 • työturvallisuus 

Lajin aikataulu

Semifinaalit käydään kaikilla kilpailupaikkakunnilla samanaikaisesti yhden päivän aikana klo 8:00–16:00 myöhemmin julkaistavan aikataulutuksen mukaisesti.  

Materiaalit ja laitteet

Kilpailun järjestäjä varaa jokaiselle kilpailijalle suorituksissa tarvittavat koneet, välineet, tarvikkeet ja ajoneuvot sekä perehdyttää tarvittaessa kilpailijat kilpailutehtävän laitteisiin. 

Tarvittavia laitteita: Koukkulaittein varustettu N3-luokan kuorma-auto ja vaihtolava, ajanottovälineet, kapelliperävaunu, vastapainotrukki tai pyöräkuormaaja, jatkohaarukat, kuormanvarmistus- ja sidontavälineitä, tietokone etäyhteydellä, 2 kappaletta 240 litran jäteastiaa. Puutavaranippu minimipituus 5m, 2 kpl IBC-konttia, 24 kpl tyhjiä EUR-lavoja, 6 kpl rullakkoja ja ajoratakeiloja.  

Suoritusten kuvaamiseen ja videoimiseen pitää olla käytettävissä laitteita. 

Käytännön ohjeita

Kilpailijalla on oltava mukana kuljettajan (asetuksen EN 471 tai EN ISO 20471) huomioväriset työvaatteet (takki, housut, turvakengät ja työkäsineet), kirjoitusvälineet ja taskulaskin. 

Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti käy). 

Matkapuhelimen käyttö ja tehtävien kuvaaminen on kielletty. 

Moduuli 1/Teoriatiedon hallinta 

Aikataulu

Käytettävä aika:45 min
Pisteet:30 p

Arviointiperusteet

Kilpailijat vastaavat logistiikka- alan yrittäjyyttä, kestävää kehitystä, työ- ja liikenneturvallisuutta sekä työkyvyn edistämistä koskeviin kirjallisiin monivalintakysymyksiin.

Tehtävien arvioinnissa käytetään CIS-pisteskaalaa 0-100 p. Tehtävien arviointi pohjautuu logistiikan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä 5. 

Moduuli 2/Kappaletavarakuorman lastaus vastapainotrukilla tai pyöräkuormaajalla

Aikataulu

Käytettävä aika:60 min
Pisteet:35 p

Arviointiperusteet

Tehtävänä on valmistella kapelliperävaunu kuormausta varten ja sen jälkeen lastata kuorma kyljestä kuormatilaan vastapainotrukilla tai pyöräkuormaajalla. Sen lisäksi osallistuja varmistaa kuorman ja tarkistaa rahdituspainot.

Tehtävien arvioinnissa käytetään CIS-pisteskaalaa 0-100 p. Tehtävien arviointi pohjautuu logistiikan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä 5. 

Moduuli 3/Vaihtolavan käsittely koukkulaitteella ja kuorma-auton ajotaitotehtävä. 

Aikataulu

Käytettävä aika:60 min
Pisteet:35 p

Arviointiperusteet

Kilpailijan tehtävänä on suorittaa vaihtolavan käsittelytehtävä koukkulaitteella varustetulla kuorma-autolla. Tehtävässä kilpailija suorittaa lisäksi kuorma-auton ajotaitotehtävän.

Tehtävien arvioinnissa käytetään CIS-pisteskaalaa 0-100 p. Tehtävien arviointi pohjautuu logistiikan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä 5. 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.