314 Säkerhetsbranschen / Semifinal

Tid

Tisdag 2.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.

Tävlingsuppgifter

Tävlingen består av fyra (4) fristående uppgifter som har utarbetats i samarbete med olika aktörer inom säkerhetsbranschen.

Modul 1: Teoriprov i säkerhetsbranschen 25 p

Den tävlande gör ett teoriprov som handlar om säkerhetsbranschen. Provet har flervals- och skriftliga frågor gällande säkerhetsbranschen. Detta skriftliga prov avgör vid jämna poängtal.

Modul 2 Förstahandssläckning i anslutning till räddningsverksamhet 25 p

Den tävlande utför förstahandssläckning i en simulerad olyckssituation. I uppgiften mäts fysisk uthållighet och helhetskontroll över situationen vid en förstahandssläckning. I situationen ska man beakta arbetssäkerheten, en rätt användning av brandsläckaren och människornas säkerhet.

Modul 3 Situation i anslutning till fysiska maktmedel 25 p

Den tävlande deltar i en uppgift, där hen möter en kund som borde avlägsnas från objektet. Personen vägrar avlägsna sig, och då avlägsnas personen genom att fysiska maktmedel används. I uppgiften bedöms kundbetjäningsförmåga, interaktion och kommunikation, arbetssäkerhet och användning av maktmedel.

Modul 4 En första hjälpen-situation 25 p Den tävlande möter i bevakningsobjektet en kund som har varit med om en olycka. Den tävlande ska kunna ge första hjälpen på rätt sätt till personen. I uppgiften bedöms färdigheterna i första hjälpen och i kundbetjäning.

Material och maskiner

Deltagarna ska ta med sig:

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger) 
 • anteckningsredskap (penna och papper)
 • klädsel som lämpar sig för väktarens arbete (inte maktmedelsutrustning)
 • om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Praktiska råd

Kom i tid till tävlingsplatsen och i tävlingen deltar man bara om man är helt frisk.

Semifinalerna arrangeras som tävlingskontrolluppgifter.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Teoriprov i säkerhetsbranschen

Tidtabell

Tillgänglig tid:45 min
Poäng:25 p

Bedömningskriterier

Den tävlande gör ett teoriprov som handlar om säkerhetsbranschen. Särskild anvisning ges om poängbedömningen. Provet har olika flervals- och skriftliga frågor.

Maxpoäng 25 p

Detta skriftliga prov avgör vid jämna poängtal.

Modul 2/Förstahandssläckning i anslutning till räddningsverksamhet

Tidtabell

Tillgänglig tid:ca 5-10 min
Poäng:25 p

Bedömningskriterier

Den tävlande utför förstahandssläckning i en simulerad olyckssituation. I uppgiften mäts fysisk uthållighet och helhetskontroll över situationen vid en förstahandssläckning. I situationen ska man beakta arbetssäkerheten, en rätt användning av brandsläckaren och människornas säkerhet.

Maxpoäng 25 p

Modul 3/Situation i anslutning till fysiska maktmedel

Tidtabell

Tillgänglig tid:ca 5-10 min
Poäng:25 p

Bedömningskriterier

Den tävlande deltar i en uppgift, där hen möter en kund som borde avlägsnas från objektet. Personen vägrar avlägsna sig, och då avlägsnas personen genom att fysiska maktmedel används. I uppgiften bedöms kundbetjäningsförmåga, interaktion och kommunikation, arbetssäkerhet och användning av maktmedel.

Maxpoäng 25 p

Modul 4/En första hjälpen-situation

Tidtabell

Tillgänglig tid:5-10 min
Poäng:25 p

Bedömningskriterier

Den tävlande möter i bevakningsobjektet en kund som har varit med om en olycka. Den tävlande ska kunna ge första hjälpen på rätt sätt till personen. I uppgiften bedöms färdigheterna i första hjälpen och i kundbetjäning.

Maxpoäng 25 p

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.