314 Säkerhetsbranschen / Final

Finalister

Severi Harju

Omnia

Hugo Hurme

WinNova

Reetta Jääskeläinen

Riveria

Petra Mattila

OSAO

Satu Pentti

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Arvi Pirttijärvi

Ammattiopisto Lappia

Roni Väisänen

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Finalplats

OSAO Kempele-Limingo-enheten
Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kraven på berömlig nivå i grundexamen inom säkerhetsbranschen. Grenen är en individuell gren. 

I grenen krävs helhetskontroll i säkerhetsbetonade kundbetjäningssituationer, kunnande om lagstiftning inom säkerhetsbranschen, brand- och räddningssäkerhet, säkerhetsteknik och kunnande i grunderna i användning av maktmedel samt ha en god fysisk kondition.  

Kraven på kunnande och grenens uppgifter är i enlighet med de nya examensgrunderna.  

Mästare-tävlingen möjliggör att de tävlande utvecklar och visar sitt kunnande. Under tävlingens gång ger grenens domare feedback åt de tävlande samt bedömer tävlingsprestationerna. De presentationer och idéer som skapas under tävlingen får användas fritt och kan tas i användning så som de är eller utvecklas vidare.  

Bedömningen är både kvantitativ och kvalitativ. I den kvalitativa bedömningen deltar 3 domare per uppgiftsmodul. Domarna är arbetslivsrepresentanter samt lärare inom säkerhetsbranschen. I tävlingen används CIS-poängberäkningssystemet.   

Uppgiftens omfattning och tävlingstid   

Helhetstiden för tävlingsuppgifterna är max. 4 timmar. Helhetstiden delas upp mellan modulerna. 

Huvudsakliga bedömningskriterier  

Det totala poängantalet i finalen är 100, som delas på sex moduler. I bedömningskriterierna beaktas Mästare-tävlingens obligatoriska teman (företagsamhet, hållbar utveckling, välmående i arbetet och arbetssäkerhet). Bedömningskriterierna baserar sig på berömlig nivå i grundexamen inom säkerhetsbranschen.  

Grenens tidtabell

Säkerhetsbranschens tävlingsgren består av sex (6) delar som genomförs under tre dagar.  

Material och maskiner

De material och redskap som behövs för att genomföra uppgifterna finns färdigt på tävlingsplatsen.  

Praktiska råd

Den tävlande tar följande med sig till tävlingsplatsen 

Anteckningsredskap för den skriftliga uppgiften och egna/läroanstaltens maktmedelsredskap (redskapsbälte, handfängsel/-hölster, nyckel, sprayhölster, ASP hölster) 

Domare

 • Huvuddomare Matti Kymäläinen, Hyria
 • Janne Vesa, OSAO
 • Jussi Helanen, OSAO
 • Jari Karjalainen, OSAO
 • Nikolas Pajunen, OSAO
 • Jari Karjalainen, OSAO
 • Kimmo Kolehmainen, Oulun kamppailuklubi 
 • Carita Laine, WinNova
 • Marko Sookari, WinNova
 • Juha Eskelinen, Gradia
 • Niina Pekkarinen, Gradia
 • Tomi Sikanen, T-Safe Turvakoulutus

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/RÄDDNINGSVERKSAMHET (verksamhet inom säkerhetsbranschen)

Tidtabell och poäng

Tillgänglig tid:20 min
Poäng:15 p

Den tävlande fungerar som väktare och uppgiften är att agera i en första hjälpen situation på det sätt som krävs. I övriga händelser ska den tävlande agera på det sätt som situationen kräver.  

Uppgiftsområdet har avgränsats med band för att göra uppgiften mera tydlig.  

Bedömningsgrunder 

Följande helheter bedöms: Kunskaper i första hjälpen, växelverkan och kommunikation, arbetssäkerhet samt välmående i arbetet. 

Modul 2/Första släckningsinsats (räddningsverksamhet) 

Tidtabell och poäng

Tillgänglig tid:10 min
Poäng:15 p

Den tävlande ska, med de redskap som finns för användning, göra en lämplig och korrekt första släckningsinsats samt säkerställa att branden är släckt. Uppgiftsområdet har avgränsats med band för att göra uppgiften mera tydlig.  

Bedömningsgrunder 

Följande helheter bedöms: Brand- och räddningsverksamhet, arbetssäkerhet samt välmående i arbetet. 

Modul 3/Kundbetjäning (bevakning) 

Tidtabell och poäng

Tillgänglig tid:10 min
Poäng:20 p

Uppgiften är en kundbetjäningssituation där den tävlande ska handleda i grundläggande användning av en apparat för brottsanmälan. Språket som används är engelska.  

Bedömningsgrunder 

Följande helheter bedöms: användning av säkerhetssystem, behärskande av grunderna i bevakningsverksamhet samt växelverkan och kommunikation.  

Modul 4/Hotsituation (hantering av hotsituationer) 

Tidtabell och poäng

Tillgänglig tid:10 min
Poäng:20 p

Uppgiften är att agera som väktare och bemöta en person som uppträder aggressivt. I uppgiften bedöms den tävlandes förmåga att agera i en hotfull situation och användning av maktmedel samt behärskande av nödvärn. 

Bedömningsgrunder 

Följande helheter bedöms: Hantering av hotsituationer, växelverkan och kommunikation, väktarens verksamhet, arbetssäkerhet samt välmående i arbetet.   

Modul 5/Säkerhetsbranschens lagstiftning, teoriprov (verksamhet inom säkerhetsbranschen) 

Tidtabell och poäng

Tillgänglig tid:90 min
Poäng:15 p

Den tävlande genomför ett teoretiskt prov innehållande flervalsfrågor om lagstiftningen inom säkerhetsbranschen.  

Bedömningsgrunder 

Det skriftliga provet bedöms utgående från svaren. 

Modul 6/Mätning av fysisk arbets- och handlingsförmåga i säkerhetsbranschens uppgifter (verksamhet inom säkerhetsbranschen) 

Tidtabell och poäng

Tillgänglig tid:10 min
Poäng:15 p

I uppgiften mäts de tävlandes fysiska prestationsförmåga i olika uppgifter på tid. Prestationen poängsätts utgående från sluttiden. En felaktig prestation godkänns inte, endast prestationer i enlighet med kraven godkänns.  

Bedömningsgrunder 

Följande helheter bedöms: Fysisk prestationsförmåga, arbetssäkerhet samt välmående i arbetet.   

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla finaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.