313 Ekonomiförvaltning / Semifinal

Tid

Torsdag 4.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning. 

Tävlingsuppgifter

Modul 1. Bokföring, 55p

De tävlande gör bokföringen för en månad utgående från ett verifikatmaterial samt ett mellanbokslut. I uppgiften får man använda Internet, böcker och anteckningar.

Modul 2. Verksamhetens lönsamhet, 45p

Uppgiften innefattar budgetering och / eller kostnadsberäkning och beräkning av nyckeltal för lönsamheten.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingen börjar kl. 9.00 och avslutas kl. 15.00. Under tävlingen hålls en 45 minuters lunchpaus. Under lunchpausen får de tävlande inte kommunicera med utomstående.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Tävlingsuppgiften bedöms på basis av det material som de tävlande lämnat in. Noggrannare bedömningsgrunder fås efter semifinalen.

Grenens tidtabell

Tävlingen startar kl. 9:00 och avslutas kl. 15:00. Under tävlingen hålls en 45 minuters lunchpaus.

Material och maskiner

För varje tävlande har det reserverats en arbetspunkt och anteckningsredskap samt lite mellanmål och dricka. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

En bärbar dator med det bokföringsprogram som ska användas i Modul 1. På samma dator ska även MS-Office (Excel) vara installerat. Även ett e-postprogram ska finnas tillgängligt. Man bör på förhand säkerställa att datorn fungerar också i WLAN utanför den egna skolans WLAN-nät. De tävlande bör också ha tillgång till en kalkylator, telefonens kalkylator får inte användas.

ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet är ok).

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Bokföring

Tidtabell

Tävlingen startar kl. 9:00 och avslutas kl. 15:00. Under tävlingen hålls en 45 minuters lunchpaus.

Poäng:55 p

Bedömningskriterier

Försäljningsfakturor, inköpsfakturor och andra verifikat bokförs rätt.

Periodiseringar bokförs rätt.

Material som inlämnas:

 • Dagbok
 • Huvudbok
 • Resultaträkning kontovis
 • Balans kontovis.

Modul 2/Planering av verksamhetens lönsamhet

Tidtabell

Tävlingen startar kl. 9:00 och avslutas kl. 15:00. Under tävlingen hålls en 45 minuters lunchpaus.

Poäng:45 p

Bedömningskriterier

Budgetering och/eller kostnadsberäkning och beräkning av nyckeltal för lönsamheten.

Material som inlämnas:

 • Excel-tabell, som det ges mer info om vid uppdragsgivningen.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.