301 Kundbetjäning och försäljning / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt.

De tävlandes prestationer och tävlingsarbeten bedöms av 4 domargrupper.

Semifinalens domargrupper

Domargrupp 1: Björneborg

Kontaktperson

Konsta Ojanen, WinNova

konsta.ojanen@winnova.fi

044 455 7689

Domargrupp 2: Helsingfors

Kontaktpersoner

Tiina Herrgård, Business College Helsinki

tiina.herrgard@bc.fi

050 336 1049

Sampo Niskanen, Business College Helsinki 

sampo.niskanen@bc.fi

040 531 3317

Domargrupp 3: Helsingfors

Kontaktperson

Tomi Tallgren, Mercuria

tomi.tallgren@mercuria.fi

050 366 3999

Domargrupp 4: Rovaniemi

Kontaktperson

Tarja Saarinen

tarja.saarinen@redu.fi

040 626 7220

Semifinalkoordinator

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Den tävlande har som uppgift att bygga en punkt för produktpresentation, där han/hon presenterar och säljer en produkt med kundens behov som utgångspunkt. Tävlingsprodukten är av en huvudprodukt samt en eventuell sidoprodukt.

I semifinalen presenterar den tävlande produkten. Presentationen filmas och skickas till domarna i enlighet med anvisningarna.  Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk.

Tävlingsuppgiften och produkterna är densamma på alla semifinalorter.

Uppgiften kan ändras 30 procent. Ändringen presenteras först i början av tävlingsdagen i samband med den egentliga semifinaluppgiften.

Modul 1. Att bygga upp och plocka ner en presentationspunkt

Den tävlande ska på ett arbetssäkert sätt planera och bygga upp en presentationspunkt, där han/hon presenterar och säljer sin produkt.

Max 15 p.

Modul 2. Produktpresentation

Den tävlande ska på ett mångsidigt och kundinriktat sätt presentera en produkt. Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk (engelska). I produktpresentationen ska den tävlande lyfta fram aspekter som har med hållbar utveckling och produktens säkerhet att göra.

Max 25 p.

Modul 3. Försäljning av produkten

Den tävlande ska sälja sin produkt. I denna bedömningspunkt bedömer domarna den tävlandes förmåga att beakta räkneoperationer i anslutning till försäljning.

Max 35 p.

Modul 4. Interaktion och kommunikation

Den tävlande ska agera på ett aktivt, företagsamt och kundinriktat sätt under hela tävlingsprestationen. I denna bedömningspunkt följs kommunikationen för hela arbetsprestationen.  

Max 25 p.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Uppgiftstid:

Del 1. Produktpresentationsvideo i enlighet med skilda anvisningar 4 – 8 minuter. Förhandsuppgift.

Del 2. Skriftligt test under tävlingsdagen, tävlingstid ca 15 minuter

Del 3. Telefonsamtal med domarna + feedback under tävlingsdagen ca 5 minuter

Huvudsakliga bedömningskriterier
För varje modul görs en noggrannare bedömning på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. Mästare-tävlingens obligatoriska teman beaktas i bedömningen.


Mästare-tävlingens obligatoriska teman år 2021 är: 

 • Att jobba tillsammans, teamarbete
 • Att främja jämlikhet och lika behandling
 • Det ändrade arbetslivet och ett livslångt lärande
 • Ansvar

I bedömningen deltar minst tre domare, varav två representerar näringslivet. Varje domare bedömer varje tävlande. Efter det samlas alla domare, och efter en kort diskussion ger de muntlig feedback på prestationen åt den tävlande.

Beskrivning av bedömningens genomförande

I tävlingen används både kvalitativ och kvantitativ bedömning enligt följande:

 • Kvalitativ bedömning 70%
 • Kvantitativ bedömning 30%
 • Bedömningen görs av 3 domare.

Huvudprodukt som ska presenteras i tävlingen (preliminär sambandsprodukt)

Philips Essential Airfryer XL HD9260/90

I anslutning till huvudprodukten kan det finnas sambandsprodukter som ska presenteras.

Grenens tidtabell

Exempel på tidtabell

9.00 Skriftlig uppgift online vid den egna läroanstalten

11.00 Telefonsamtal med domarna / feedback tävlande grupp 1

13.30 Telefonsamtal med domarna / feedback tävlande grupp 2

15.00 Telefonsamtal med domarna / feedback tävlande grupp 3

Domarna ställer frågor och håller en feedbackdiskussion med med tävlande per telefon. Den studerande
ska vara nåbar på sitt telefonnummer inom en viss tid för del 3 av tävlingen. Efter telefonsamtalet är tävlingsprestationen avslutad.

Tävlingsarrangören meddelar de inofficiella resultaten år de tävlande senast följande dag efter tävlingens genomförande. De officiella resultaten publiceras två dagar efter att de inofficiella resultaten har meddelats. Från varje semifinal kvalificerar sig de 2 bästa till finalen i Uleåborg. Ifall det i en semifinal finns flera tävlande på den sista finalplatsen så är det bedömningen av Försäljning av produkten som räknas först, sedan Interaktion och kommunikation, Produktpresentation och Att bygga upp och plocka ner en presentationspunkt (i den ordningsföljden).

Material och maskiner

Den tävlande behöver inte ta med sig egna material eller maskiner. På tävlingsplatsen finns allt material, alla maskiner samt tillbehör som behövs i tävlingen.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller dylikt för att bestyrka identiteten (även FPA-kortet är ok).

Den tävlande behöver inte ta med sig någonting till tävlingsplatsen. Illustrationsmaterial och dylikt till förhandsuppgiften planeras på egen hand och för produktpresentationen ska lämpliga kläder och egna förberedelser beaktas.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.